ปรัชญา - หน้า 3

ประวัติปรัชญาและการมีส่วนร่วมของรูสโซส์

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) เป็นนักเขียนนักปรัชญานักพฤกษศาสตร์นักธรรมชาติวิทยาและนักดนตรีที่สามารถตั้งคำถามกับโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในยุคของเขา การมีส่วนร่วมของเขาในด้านปรัชญาการเมืองและการศึกษาได้รับการพิจารณาว่าเป็นกุญแจสำคัญในวิวัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์ของสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน.ถือเป็นหนึ่งในนักคิดที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลของศตวรรษที่สิบแปดเขาได้รับชื่อเสียงและความนิยมหลังจากการตีพิมพ์ในปี 2293 งานแรกของเขา "สุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ"ซึ่งเขาได้รับรางวัลจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของดิจอง.จุดมุ่งหมายของการเขียนครั้งแรกนี้คือการชี้ให้เห็นอย่างเปิดเผยว่าความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และศิลปะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เสื่อมเสียจริยธรรมและจริยธรรมของมันอย่างไร.คำพูดที่สองของเขา บนต้นกำเนิดของความไม่เท่าเทียมกัน, ตีพิมพ์ในปี 1755 สร้างความขัดแย้งอย่างมากหลังจากที่ต่อต้านแนวคิดของนักคิดที่มีชื่อเสียง Thomas Hobbes.เขาชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นคนดีโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามมันเป็นภาคประชาสังคมที่มีสถาบันแตกต่างกันซึ่งทำให้เขาเสื่อมเสียนำเขาไปสู่ความมั่งคั่งความรุนแรงและการครอบครองฟุ่มเฟือยที่มากเกินไป.รูสโซส์ถือเป็นหนึ่งในนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการตรัสรู้ของฝรั่งเศส ความคิดทางสังคมและการเมืองของเขาเป็นสิ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศส สำหรับรสนิยมทางวรรณกรรมของเขาเขาเป็นแนวโรแมนติกและสำหรับแนวความคิดของเขาในด้านการศึกษาเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อของการสอนที่ทันสมัย.มันมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเวลานั้น สอนให้ความรู้แก่เด็กต่างกันเปิดตาของผู้คนสู่ความงามของธรรมชาติทำให้มีอิสระในการเป็นเป้าหมายของความทะเยอทะยานสากลและส่งเสริมการแสดงออกของอารมณ์ในมิตรภาพและความรักแทนการดูแล มีการศึกษา.ดัชนี1 ชีวประวัติของ Rousseau1.1...

Richard W. Paul ประวัติและผลงานหลัก

Richard W. Paul เขาเป็นนักปรัชญาที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบจำลองที่อนุญาตให้มีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบ เขาเป็นผู้สร้างมูลนิธิชุมชนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.Paul ทำงานตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 เพื่อส่งเสริมแนวคิดของการคิดเชิงวิพากษ์.ตลอดอาชีพการงานของเขาเขาเขียนหนังสือแปดเล่มและบทความกว่า 200 เรื่องเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์. หนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาถูกตีพิมพ์ในปี 1992 และถูกเรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์: สิ่งที่แต่ละคนต้องการเพื่อความอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว. Richard Paul เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2015 หลังจากทุกข์ทรมานจากโรคพาร์กินสันมานานหลายปี....

ความหมายความรับผิดชอบทางจริยธรรมตัวอย่าง

 ความรับผิดชอบทางจริยธรรม เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติที่เหมาะสมและให้ความเคารพในสาขาหรืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อรับประกันการทำงานที่ถูกต้องของผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่จะดำเนินการและเพื่อให้บรรลุสวัสดิการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดังกล่าว.ด้วยวิธีนี้ความรับผิดชอบทางจริยธรรมสามารถส่งผลกระทบต่ออาชีพใด ๆ เช่นยาเศรษฐศาสตร์กฎหมายและพันธุวิศวกรรมแม้ว่าจะพบได้ในสาขาวิทยาศาสตร์ศิลปะการศึกษาและโลกธุรกิจ. ความรับผิดชอบทางจริยธรรมในด้านสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ถูกนำมาใช้เช่นกันเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้ยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับข้อตกลงโดยปริยายหรือข้อตกลงที่ชัดเจน.ดัชนี1 ความหมาย 1.1 ความรับผิดชอบทางจริยธรรมประเภทต่างๆ 2 ตัวอย่าง 3 อ้างอิง ความหมายเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของความรับผิดชอบทางจริยธรรมมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการ:พฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่มีเหตุผลของมนุษย์ในการรับผิดชอบบุคคลนั้นต้องตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตน นอกจากนี้ยังใช้กับกลุ่มคนเช่นองค์กรพัฒนาเอกชน บริษัท หรือ บริษัท.เคารพในวงสังคมและกฎหมายที่บุคคลนั้นทำงานซึ่งหมายความว่าพฤติกรรมของพวกเขาไม่ควรส่งผลเสียต่อผู้อื่นและเหนือสิ่งอื่นใดไม่ควรละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมาย.บุคคลหรือนิติบุคคลต้องอยู่บนหลักการของพฤติกรรมที่ดีหลักการเหล่านี้อาจเรียกว่าจริยธรรมขึ้นอยู่กับค่านิยมทางศีลธรรม.ในหัวข้อนี้มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงว่าจริยธรรมเป็นทฤษฎีและคุณธรรมคือการปฏิบัติ ตามกฎนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่สิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมและระบบที่สร้างกฎเหล่านั้นขึ้นมาคือจริยธรรม. ดังนั้นเมื่อคุณพิจารณาว่าความรับผิดชอบทางจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมทางศีลธรรมคุณกำลังตระหนักว่าผู้คนควรมีระบบจริยธรรมส่วนบุคคล นั่นคือระบบที่ช่วยให้พวกเขาค้นหาแนวทางทางจริยธรรมในการประเมินเช่นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี.ขอบเขตความรับผิดชอบมีพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถพิจารณาความรับผิดชอบทางจริยธรรมในหลายพื้นที่.ตัวอย่างคือให้ที่นั่งกับหญิงมีครรภ์คนพิการหรือผู้สูงอายุเนื่องจากสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการขนส่งหรือในสภาพแวดล้อมสาธารณะเช่นธนาคาร.อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามปกติมีพื้นที่ที่จะใช้ ดังนั้นสำหรับแต่ละกรณีอาจมีพฤติกรรมบางอย่างและปัญหาเฉพาะที่จะประเมิน.ความรับผิดชอบทางจริยธรรมประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่จะนำไปใช้ในพื้นที่เฉพาะก็สามารถจำแนกได้เป็น:ความรับผิดชอบทางจริยธรรมส่วนบุคคลที่นี่มีการคำนึงถึงจริยธรรมของแต่ละบุคคล สิ่งนี้มีความหมายตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าบุคคลนั้นมีจรรยาบรรณส่วนบุคคลที่สามารถประเมินสิ่งที่สามารถหรือไม่สามารถทำได้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีท่ามกลางตัวแปรอื่น...

René Descartes ประวัติปรัชญาและการมีส่วนร่วม

René Descartes (1596-1650) เป็นปราชญ์ชาวฝรั่งเศสนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีส่วนร่วมที่โดดเด่นที่สุดคือการพัฒนาของเรขาคณิตวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่กฎหมายคาร์ทีเซียนหรือสนับสนุนปรัชญาสมัยใหม่.แม้ว่าเขาจะเป็นทหารและศึกษากฎหมายความสนใจที่แท้จริงของ Descartes ก็มุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจในปัญหาของคณิตศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปรัชญา ความกังวลเหล่านี้ลึกซึ้งมากจนหลังจากอุทิศชีวิตทั้งชีวิตของเขาไปยังสาขานี้การวิเคราะห์ของพวกเขาทำให้เขาเป็นพ่อของปรัชญาสมัยใหม่. การมีส่วนร่วมของพวกเขามีความหลากหลายเช่นเดียวกับยอดเยี่ยมสำหรับสาขาวิชาจำนวนมากดังนั้นวันนี้พวกเขายังคงมีความสำคัญเช่นของพวกเขา บทความเชิงปรัชญา, ซึ่งพิจารณาการวิเคราะห์สี่ส่วน.ในส่วนเหล่านี้คุณสามารถศึกษาวิทยานิพนธ์ของเขาเกี่ยวกับเรขาคณิตทัศนศาสตร์เรขาคณิตอุกกาบาตและสุดท้าย - นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา - วาทกรรมเรื่องวิธีการ. งานเขียนของเขาใคร่ครวญสอบถามเพิ่มเติมอีกทั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน การทำสมาธิอภิปรัชญา.ดัชนี1 ชีวประวัติ1.1 การเกิดและวัยเด็ก1.2 เยาวชนและจุดเริ่มต้นของแนวคิดทางปรัชญา1.3 ถิ่นที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์1.4...

ลักษณะความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมประเภทและการวิจารณ์

ความสัมพันธ์เชิงจริยธรรม เป็นทฤษฎีที่ยืนยันว่าไม่มีกฎสากลที่สมบูรณ์ในด้านศีลธรรมของสังคม ดังนั้นจึงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับหรือสัมพันธ์กับสังคมที่เป็นของมัน. มันถูกเรียกอีกอย่างว่า epistemological relativism เนื่องจากแนวคิดพื้นฐานของมันคือไม่มีความจริงสากลเกี่ยวกับโลกจึงมีวิธีการตีความที่แตกต่างกันเท่านั้น สิ่งนี้กลับไปสู่ปรัชญากรีกซึ่งคุณทำงานกับวลีที่ว่า "มนุษย์เป็นเครื่องวัดทุกสิ่ง".  ต่อจากนั้นมีการยืนยันร่วมสมัยมากขึ้นตามมาเช่นความจริงเป็นอัตวิสัยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่วิเคราะห์พวกเขาหรือว่าสำหรับแต่ละวัฒนธรรมมีข้อตกลงที่แตกต่างกัน. นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะมีวัตถุประสงค์และมีเหตุผลที่เรียกว่าความจริงเชิงจริยธรรม จากการพิจารณาเหล่านี้มา relativism คุณธรรมทฤษฎีที่ไม่มีความจริงแน่นอนวัตถุประสงค์และคุณธรรมผูกพันในระดับสากล.นักสัมพัทธภาพเชิงจริยธรรมปฏิเสธว่ามีความจริงเชิงวัตถุเกี่ยวกับถูกและผิด การตัดสินทางจริยธรรมนั้นไม่เป็นความจริงหรือเท็จเพราะไม่มีความจริงที่เป็นกลางซึ่งเพียงพอต่อการตัดสินทางจริยธรรม. อาจกล่าวได้ว่าสำหรับผู้เขียนเหล่านี้คุณธรรมมีความสัมพันธ์เชิงอัตวิสัยและไม่มีผลผูกพัน.ดัชนี1 ลักษณะของความสัมพันธ์เชิงจริยธรรม 2 ประเภท2.1 ทัศนะ 2.2 Conventional  3 ความแตกต่างระหว่างสังคมศาสตร์และจริยธรรม4...

ประวัติศาสตร์ธรรมชาตินิยมเชิงปรัชญา, ความคิด, สาขา

ความสมจริงเชิงปรัชญา เป็นกระแสที่มีความคิดหลายบรรทัดที่ระบุว่าวัตถุนั้นมีอยู่โดยอิสระจากผู้สังเกตการณ์ แม้ว่าพวกนักนิยมนิยมจะมองหาการอ้างอิงในนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ แต่หลักคำสอนก็ปรากฏในยุคกลาง.ในเวลานั้นพวกเขาพยายามที่จะแยกความแตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่า Nominalists ซึ่งไม่เชื่อในการมีอยู่ของแนวคิดสากล ตัวอย่างเช่นพวกเขาอ้างว่าคำว่า "ตาราง" กำหนดวัตถุที่แตกต่างกันจำนวนมากที่มีชื่อร่วมกันอย่างแม่นยำเท่านั้น. นั่นคือไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "จักรวาล" ซึ่งจะเป็นชุดของวัตถุเหล่านั้นทั้งหมดที่เป็นที่รู้จักด้วยนิกายเดียว.สำหรับผู้อ้างอิงชาวกรีกที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้พวกนิยมนิยมชื่อนักปรัชญาเช่น Democritus ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในบรรดาพวกเขาเพลโตและอริสโตเติล. ด้วยวิธีนี้แนวคิดของความจริงสงบอย่างสงบซึ่งถูกกล่าวถึงในแนวคิดสากล ในทำนองเดียวกันก็มีการพิจารณาว่าอริสโตเติลฝึกฝนความสมจริงที่เรียกว่าปานกลาง.นอกเหนือจากปานกลางแล้วสาขาอื่น ๆ อยู่ร่วมกันภายในความสมจริงทางปรัชญาเช่นไร้เดียงสาวิกฤติหรือธรรมชาติ.หนึ่งในการพัฒนาภาคปฏิบัติของปรัชญานี้อยู่ในด้านการศึกษา ความสมจริงในการเรียนการสอนพยายามที่จะสร้างวิธีการสอนที่แตกต่างจากคอนสตรัคตินิยมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา.ดัชนี1 ความคิดในความสมจริงทางปรัชญา1.1...

ต้นไม้ Porfirio ในสิ่งที่มันประกอบด้วยสิ่งที่มันทำหน้าที่และตัวอย่าง

ต้นไม้ Porphyry มันเป็นแผนภาพที่สร้างขึ้นโดยนักคิดปรัชญาชื่อเดียวกันในศตวรรษที่สาม แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของเพศชนิดและแต่ละชนิดตามประเภทของสาร มันถูกเสนอเป็นครั้งแรกในการแนะนำเขียนโดย Porfirio ตัวเองกับความคิดของอริสโตเติล. เขานำเสนอการจำแนกกรีกโดยแบ่งหมวดหมู่ซึ่งเป็นตัวแทนแล้วในไดอะแกรมรูปต้นไม้ จากแผนภาพนี้แต่ละสปีชีส์จะถูกระบุโดยคำนึงถึงเพศและความแตกต่างเฉพาะของมัน.ดัชนี1 ประกอบด้วยอะไร?2 มันใช้ทำอะไร?3 ตัวอย่าง3.1 พื้นฐาน3.2 คอมเพล็กซ์ (กราฟิก)3.3 คำสั่งซื้อ3.4 มนุษย์และสายพันธุ์3.5 ไดอะแกรมอื่น ๆ4 อ้างอิง...

ลักษณะการให้เหตุผลเชิงเหตุผลที่ต้องรับผิดชอบประเภทและตัวอย่าง

 การใช้เหตุผลแบบนิรนัย มันเป็นประเภทของความคิดเชิงตรรกะที่ข้อสรุปเฉพาะมาจากสถานที่ทั่วไป มันเป็นวิธีการคิดที่ตรงกันข้ามกับการให้เหตุผลเชิงอุปนัยโดยที่มีการสรุปกฎหมายโดยการสังเกตข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม.การคิดแบบนี้เป็นหนึ่งในฐานพื้นฐานของสาขาวิชาต่างๆเช่นตรรกะและคณิตศาสตร์และมีบทบาทสำคัญมากในสาขาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้นักคิดหลายคนจึงพยายามพัฒนาวิธีที่เราใช้การคิดเชิงอนุมานเพื่อสร้างข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด.นักปรัชญาบางคนที่พัฒนาการใช้เหตุผลแบบนิรนัยที่สุดคืออริสโตเติลและคานท์ ในบทความนี้เราจะเห็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของวิธีคิดเช่นเดียวกับประเภทที่มีอยู่และความแตกต่างที่มีกับการให้เหตุผลเชิงอุปนัย.ดัชนี1 ส่วนประกอบ1.1 ข้อโต้แย้ง1.2 ข้อเสนอ1.3 กฎการอนุมาน2 ลักษณะ2.1 บทสรุปที่แท้จริง2.2 ลักษณะของการเข้าใจผิด2.3 ไม่ให้ความรู้ใหม่2.4 ความถูกต้องกับ ความจริง3 ประเภท3.1 วิธีการ3.2 ค่าผ่านทาง3.3 Syllogisms4 ความแตกต่างระหว่างการใช้เหตุผลแบบนิรนัยและแบบอนุมาน5 ตัวอย่าง5.1...

คุณสมบัติ rationalism ที่สำคัญตัวแทน

  เหตุผลนิยม เป็นระบบระเบียบวิธีปรัชญาที่พยายามกำหนดหลักการของการอธิบายเหตุผลของความรู้การกระทำของมนุษย์ความคิดและสถาบันทางสังคมบนพื้นฐานของการวิจารณ์และการปรับปรุง.มันถูกสร้างขึ้นโดยนักปรัชญาชาวอังกฤษและศาสตราจารย์ Sir Karl Popper (1902-1994) ซึ่งได้รับการตั้งชื่ออย่างถูกต้องว่า "Critical rationalism" ซึ่งตรงกันข้ามกับลัทธินิยมที่ไม่มีเหตุผลและเป็นส่วนประกอบ. ยอมรับเฉพาะทุกสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลและ / หรือประสบการณ์ มันเป็นสิ่งนี้ที่วัตถุ Popper ที่ rationalism หนึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกัน และนี่เป็นเพราะเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าการพิสูจน์เหตุผลหรือประสบการณ์เป็นไปได้อย่างไร.อย่างชัดเจนในอีกทางตกใจเริ่มจากการวิจารณ์ของแบบจำลองญาณวิทยาแบบ positivist...