ปรัชญา - หน้า 5

จริยธรรมโสคราตีสคืออะไร

จริยธรรมแบบโสคราตีส มันเป็นกระแสปรัชญาที่พยายามอธิบายและทำความเข้าใจคุณธรรมและความดี มันหมายถึงวิธีการทางศีลธรรมของนักปรัชญาโสกราตีสซึ่งเป็นหนึ่งในนักคิดคนแรกที่ยกระดับปรัชญาทางศีลธรรม.โสกราตีสได้ลงไปในประวัติศาสตร์ของปรัชญาเป็นจรรยาบรรณแรกเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการค้นหาของเขาเพื่อค้นหาคำนิยามของสิ่งที่เป็น ดี. อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของเขา แหล่งข้อมูลหลักสำหรับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของโสกราตีสคือบทสนทนาของเพลโต.โสกราตีสเป็นชาวเอเธนส์ที่เกิดในปี 470 ก C. และเสียชีวิตใน 399 C. ผู้ร่วมสมัยของนักปราชญ์โดยไม่เป็นหนึ่งในนั้น. วลีที่มีชื่อเสียงของเขา "ฉันรู้เพียงว่าฉันไม่รู้อะไรเลย" เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการทางปรัชญาทั้งหมดของเขา ความขัดแย้งของโสกราตีสคือการมองหาจุดสูงสุดของความดีเขาแสดงให้เห็นมิติการปฏิบัติที่รุนแรงของความรู้ของเขา.รูปแบบสุดท้ายของเขาเป็นไปได้เฉพาะในชีวิตในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติ.หนึ่งในคำถามพื้นฐานของจริยธรรมคือชีวิตที่ดีคืออะไร? ในช่วงเวลาของโสกราตีสสิ่งนี้มีมิติเฉพาะ.ความคิดของเขาเกี่ยวกับชีวิตที่ดีคือสิ่งที่เป็นของมนุษย์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ต้องใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม.สิ่งนี้ทำให้เราค้นพบความรับผิดชอบและลำดับความสำคัญ โสกราตีสพยายามที่จะ "ดูแลจิตวิญญาณ"...

ทฤษฎีอินทรีย์คืออะไร คุณสมบัติเด่นและผู้แต่ง

ทฤษฎีอินทรีย์ มันเป็นตำแหน่งทางปรัชญาที่รัฐถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์และที่ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะทำให้สำเร็จเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเป็นไปได้.สำหรับนักออร์แกนิกจะมีการจัดโครงสร้างของสังคมและทำหน้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพของธรรมชาติที่เหนือกว่าโดยมีเอนทิตีและการดำรงอยู่ของมันเอง. ภายในทฤษฎีนี้สังคมมีความแตกต่างจากผลรวมของส่วนต่าง ๆ (บุคคล) เป็นส่วนหนึ่งของแก่นแท้ของมนุษย์ แต่ก่อนหน้านี้.นั่นคือตามโรงเรียนสังคมวิทยานี้สังคมมนุษย์เป็นรูปแบบที่ดีขององค์กรทางชีววิทยาและดังนั้นจึงใช้กฎหมายของชีววิทยา.จากมุมมองนี้บุคคลเปรียบเสมือนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับชีวิตของมันเสมอทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน.ลัทธิออร์แกนิซึมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชีวอินทรีย์ในสาขาสังคมวิทยาและไม่เห็นด้วยกับกลไก. ความคิดของสังคมในยุคกลางและครอบงำด้วยการเกิดขึ้นของปัจเจกอันเป็นผลมาจากการทำสัญญาของสถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงการก่อตั้งของรัฐ.อย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่สิบเก้าในบรรยากาศของการปฏิวัติฝรั่งเศสและแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีการระลึกถึงความคิดนั้นในบางประเทศของโลก.ลักษณะสำคัญของทฤษฎีเกษตรอินทรีย์คุณลักษณะบางอย่างที่อธิบายทฤษฎีออร์แกนิกได้ดีที่สุด ได้แก่ :สังคมเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษที่เชื่อฟังกฎของชีววิทยา.ผู้ปกครองมีภารกิจหลักในการรักษาความเป็นเอกภาพในภาพรวม หน่วยนี้เป็นไปได้เฉพาะกับความสามัคคี.ความบาดหมางเป็นความชั่วร้ายที่เลวร้ายที่สุดของสังคม.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดการเกิดขึ้นหรือการพัฒนาของกลุ่มที่อาจทำให้รัฐอ่อนแอลงต้องหลีกเลี่ยง.รัฐบาลมีหน้าที่ทางการเมืองเช่นเดียวกับหัวใจในร่างกายมนุษย์.รูปแบบของสังคมเกษตรอินทรีย์โดย antonomasia คือครอบครัว.ระบอบราชาธิปไตยรับใช้แนวคิดนี้ของสังคม.เลขยกกำลังของทฤษฎีอินทรีย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ได้เห็นนักปรัชญาและนักสังคมวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีอินทรีย์ของสังคม ในบรรทัดต่อไปนี้เราพยายามสะท้อนการมีส่วนร่วมของบางคน:Johannes Saresberiensis (John of Salisbury)เขาเขียน Policraticus ก่อนงานของอริสโตเติลการเมืองและในข้อความที่เขาเปรียบเทียบร่างกายสังคมกับร่างกายมนุษย์ในวิธีที่ละเอียดมาก:กิ่ง...

Multicausality คืออะไร คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

multicausality มันเป็นหลักการที่มีเหตุผลที่ระบุว่าทุกปรากฏการณ์มีหลายสาเหตุ แนวคิดเชิงปรัชญาของเวรกรรมหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบและต้นกำเนิดที่นำไปสู่ผลลัพธ์.คำว่าหลายหน่วยประกอบด้วยคำสามส่วนและเพื่อให้เข้าใจความหมายของมันได้ดียิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องแยกย่อยเพื่อวิเคราะห์แต่ละรายละเอียด."Multi-" เป็นคำนำหน้าที่มาจากภาษาละติน Multus, ซึ่งหมายถึง "จำนวนมาก" มันสามารถใช้ร่วมกับคำนามเช่น "facética" หรือ "nacional" เพื่อสร้างคำผสมเช่นหลายแง่มุมและข้ามชาติ."สาเหตุ" ในกรณีนี้ทำงานเป็นคำนามหมายถึงแรงจูงใจเหตุผลหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งอื่น ปกติใช้ในผู้หญิง (สาเหตุมากกว่าสาเหตุ). "-Idad" เป็นคำต่อท้ายจากภาษาละติน -ITES, ซึ่งหมายถึง "คุณภาพของ"...

ตรรกะธรรมชาติคืออะไร คุณสมบัติหลัก

ตรรกะธรรมชาติ เป็นประเภทของการใช้เหตุผลส่วนตัวบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ช่วยให้สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและเท็จโดยไม่ต้องหันไปใช้ความช่วยเหลือของวิทยาศาสตร์.ตรรกะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหลักการของการอนุมานและการสาธิตที่ถูกต้อง คำศัพท์ตรรกะมาจากกรีกλογική logike, ซึ่งความหมายคือ "กอปรด้วยเหตุผลปัญญาวิภาษเหตุผล".ตรรกะธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของบุคคลมีเอกลักษณ์และไม่สามารถทำซ้ำได้เช่นเดียวกับแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเป็นวิธีการให้เหตุผลส่วนบุคคลอย่างมากโดยอิงจากความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาและแม้แต่ในสัญชาตญาณ.ตรรกะคืออะไร?เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าตรรกะตามธรรมชาติคืออะไรจำเป็นต้องมีการพิจารณาแนวคิดของตรรกะก่อน. โลโก้อนุภาคของคำศัพท์เชิงตรรกะหมายถึง "ความคิดบทความคำความคิดเหตุผลหรือหลักการ".ลอจิกเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการเช่นคณิตศาสตร์เพราะมันตรวจสอบพื้นฐานที่กำหนดว่าทำไมการอนุมานบางอย่างจึงเป็นที่ยอมรับและบางอย่างไม่เป็นเช่นนั้น. มันขึ้นอยู่กับการอนุมานซึ่งเป็นกระบวนการที่ข้อสรุปมาจากสถานที่บางแห่ง.มันถูกพิจารณาว่าการอนุมานเป็นที่ยอมรับได้โดยโครงสร้างเชิงตรรกะไม่ใช่โดยการโต้แย้งที่ใช้หรือภาษาที่ใช้. ในด้านชีววิทยาวัตถุของการศึกษาคือชีวิตในทุกรูปแบบของมันสำหรับตรรกะเหตุผลของการศึกษาคือการอนุมาน ผ่านกระบวนการของการสรุปข้อสรุปจะได้รับขึ้นอยู่กับสถานที่.นอกเหนือจากการอนุมานแล้วตรรกศาสตร์ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาความขัดแย้งการเข้าใจผิดและแนวคิดเรื่องความจริง.กระบวนการของตรรกะธรรมชาติตรรกะธรรมชาติพยายามหาเหตุผลอย่างเป็นทางการในภาษาธรรมชาติและในรูปแบบของการทดสอบใช้ประโยชน์จากโครงสร้างประโยคและคุณสมบัติเชิงความหมายในการสร้างภาษา.นั่นคือมันไปไกลเกินกว่าโครงสร้างคลาสสิก "ที่ทำในสิ่งที่ใคร" เพื่อสร้างการอนุมานเพิ่มเติมจากข้อมูลที่.การคิดเชิงตรรกะตามธรรมชาติเป็นวิธีปฏิบัติที่มนุษย์ใช้ทุกวันเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือตัดสินใจ.มันเป็นกระบวนการของการพัฒนาส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเองซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสภาพแวดล้อมที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลการเปรียบเทียบและการจำแนกประเภทของวัตถุหรือสถานการณ์ชีวิต.องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้สร้างกระบวนการลดหย่อนและการอนุมานเหตุผลแต่ละข้อโต้แย้งพิสูจน์พิสูจน์หรือพิสูจน์เหตุผล. ลักษณะของตรรกะธรรมชาติ- ไม่ต้องการการศึกษาก่อนหน้านี้หรือการวิเคราะห์กระบวนการหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเหตุผลอย่างถูกต้อง.- ตรรกะคือในสาระสำคัญสามัญสำนึก.- มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คน.- มันเป็นประเภทของการใช้เหตุผลตามธรรมชาติและความสำเร็จที่ผู้คนมีโดยธรรมชาติ.- มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและถาวรซึ่งแตกต่างจากตรรกะทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการที่ใส่ใจ.ตัวอย่างตัวอย่างของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่เกิดขึ้นเมื่อออกไปข้างนอกและเห็นท้องฟ้า...

ตรรกะของวัสดุคืออะไร?

วัสดุเชิงตรรกะ มันเป็นสาขาของตรรกะที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์เนื้อหาของสถานที่ในทางตรงกันข้ามกับตรรกะที่เป็นทางการซึ่งศึกษาโครงสร้างของข้อเสนอเท่านั้น มันยังเป็นที่รู้จักกันในนามตรรกะประยุกต์เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเชิงตรรกะที่มีประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง.ตามเนื้อผ้าเราพูดคุยเกี่ยวกับตรรกะสองสาขาหลัก: ตรรกะอย่างเป็นทางการ (หรือที่เรียกว่าตรรกะย่อย) และตรรกะของวัสดุที่ใช้หรือมากกว่า แม้ว่าฐานของตรรกะทั้งสองประเภทจะเหมือนกัน แต่ปัญหาที่พวกเขาเผชิญนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง. นักวิชาการบางคนพูดถึงประเภทที่สามของตรรกะตรรกะที่ไม่เป็นทางการซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาวิธีการให้เหตุผลที่ถูกต้อง แต่คำนึงถึงบริบทและเนื้อหาของข้อโต้แย้งและข้อเสนอ.ดัชนี1 ประวัติของตรรกะ2 ประเภทของตรรกะ2.1 ความแตกต่างระหว่างตรรกะที่เป็นทางการและตรรกะของวัสดุ3 ข้อผิดพลาดที่เป็นข้อโต้แย้ง3.1 1- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโฆษณา3.2 2- การเข้าใจผิดที่ตามมา3.3 3- โฆษณาที่ผิดพลาด3.4...

ปรัชญากรีก - โรมันคืออะไร

ปรัชญากรีก - โรมัน มันเป็นระบบของความคิดที่เน้นในเชิงตรรกะเชิงประจักษ์การสังเกตและธรรมชาติของอำนาจทางการเมืองและลำดับชั้น.ปรัชญากรีก - โรมันเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่เจ็ดก่อนคริสต์ศักราชจนถึงศตวรรษที่ห้าหลังจากคริสต์ (DC) ประมาณ. การศึกษาของเขาสามารถวิเคราะห์ได้ในสองส่วนคือการปฐมนิเทศครั้งแรกและครั้งที่สองมุ่งเน้นไปที่แรงบันดาลใจทางศาสนาของจักรวรรดิ.ทั้งสองศาสนายอมรับการนมัสการพระเจ้าหลายองค์ นั่นคือทั้งชาวกรีกและชาวโรมันเป็นผู้ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์.ในความเป็นจริงส่วนที่ดีของเทพเจ้าโรมันมีความคล้ายคลึงกันมากหรือเทียบเท่ากับตัวเลขการนมัสการกรีก.วิถีชีวิตของชาวกรีกและต่อเนื่องของชาวโรมันได้รับการสนับสนุนการพัฒนากระแสของความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของธรรมชาติศีลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างและฐานของพฤติกรรมพลเมือง. ปรัชญากรีก - โรมันวางรากฐานของปรัชญาตะวันตกเนื่องจากเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่อธิบายคำอธิบายที่สอดคล้องกันในการทำงานของโลกโดยปราศจากการแทรกแซงของเทพเจ้าแห่งตำนาน.เลขชี้กำลังหลักของปรัชญากรีก - โรมันคือ:- Tales of Miletus (636-546 BC).-...

มานุษยวิทยาปรัชญาคืออะไร

มานุษยวิทยาปรัชญา เป็นการศึกษามนุษย์จากมุมมองทางปรัชญา มันเป็นสาขาของปรัชญาที่รับผิดชอบการศึกษาของมนุษย์เป็นโครงการของการเป็น มันเป็นคำที่ซับซ้อนที่รวมถึงการศึกษาของมนุษย์จากมุมมองที่แตกต่างกันเช่น: มนุษย์ในตำนานคนอารยะและมนุษย์วิทยาศาสตร์.ในทางกลับกัน "มนุษย์ในตำนาน" เป็นคนดึกดำบรรพ์ที่พัฒนาในโลกที่เขาผสมจักรวาลกับวัฒนธรรม. ในขณะที่ "คนอารยะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่โผล่ออกมาจากโลกในตำนานไปสู่โลกที่มีเหตุผลนั่นคือมันไม่ได้ผสมจักรวาลกับวัฒนธรรมอีกต่อไป มันใช้ประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ล้อมรอบและพัฒนาในโลก.ในที่สุดก็มี "คนวิทยาศาสตร์" ซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าต้องขอบคุณบทสรุปที่ได้จากการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์.ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวกันว่ามานุษยวิทยาเชิงปรัชญามีความรับผิดชอบในการศึกษาของมนุษย์จากแก่นแท้ของมันไปสู่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ของวิทยาศาสตร์.ดัชนี1 คำจำกัดความของมานุษยวิทยาปรัชญา ครอบคลุม 2 หัวข้อ2.1 มนุษย์ (มนุษย์) 2.2...

ปรัชญาการเมืองคืออะไร คุณสมบัติหลัก

ปรัชญาการเมือง เป็นวินัยที่มุ่งเน้นไปที่การสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงทางการเมืองของสังคมและวิธีการที่ความเป็นจริงเหล่านี้ควรจะเพื่อให้บรรลุความเป็นจริงของมนุษยชาติ.ปรัชญาการเมืองเข้ามามีบทบาทอย่างเข้มงวดมากขึ้นในภายหลังเพราะมันทำให้เกิดการค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ. ปรัชญาการเมืองมุ่งมั่นที่จะศึกษาปัญหาจริยธรรมสากลเช่นเสรีภาพความคิดในการทำความดีความจริงและความยุติธรรมท่ามกลางองค์ประกอบอื่น ๆ.การศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ประเภทของระเบียบทางการเมืองที่มีอยู่ระบบของรัฐบาลที่สามารถพบได้ในสังคมและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างผู้ที่ปกครองและผู้ปกครอง.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจการใช้อย่างเข้มงวดความเป็นเหตุเป็นผลและการศึกษาสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองเป็นเพียงลักษณะเฉพาะบางอย่างที่กำหนดปรัชญาการเมือง.จุดเด่นของปรัชญาการเมืองมันแตกต่างจากรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์และปรัชญาการเมืองเป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน รัฐศาสตร์อธิบายสังคมเฉพาะที่แช่อยู่ในระเบียบทางการเมืองเฉพาะ.ในกรณีนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสังคมและการดำเนินงานของพวกเขาจะถูกใช้และจากข้อมูลเหล่านี้ถึงข้อสรุป. ในทางตรงกันข้ามปรัชญาการเมืองไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การอธิบายความเป็นจริง แต่ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริงที่มีอยู่คำนึงถึงสิ่งที่ควรจะเป็น.มันไม่ใช่การทดลองปรัชญาการเมืองเป็นวินัยที่ศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นจริงทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างเข้มงวด.มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์การทดลอง แต่เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบอบการปกครองที่แตกต่างกันและองค์ประกอบที่จำเป็น.ปรัชญาการเมืองมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ผู้ปกครองและหน่วยงานมีปฏิสัมพันธ์และวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างพวกเขาควรจะเป็นอย่างไร.วิธีการที่เข้มงวดปรัชญาการเมืองเป็นลักษณะเนื่องจากวิธีการที่นำไปใช้กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ระเบียบวิธีและความเข้มงวดทั้งในแนวทางของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่พิจารณา.ฐานของการศึกษาเชิงปรัชญาได้รับการเก็บรักษาไว้ในปรัชญาสาขานี้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงใช้วิธีการวิจัยทางปรัชญา วิธีนี้ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวัตถุประสงค์มากขึ้นโดยเน้นที่วิสัยทัศน์ที่สำคัญ.วิเคราะห์การใช้พลังงานสาธารณะปรัชญาทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่สำคัญที่สุดของความคิดเพราะแนวคิดที่เป็นวัตถุของการศึกษาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดที่กำหนดคุณภาพชีวิตของผู้คน.การวิเคราะห์ระบบพลังงานและการคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดสองข้อของปรัชญาการเมือง.จากการวิเคราะห์โครงสร้างพลังงานสามารถสร้างระบบรัฐและรัฐบาลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน.ศึกษากฎหมายและความชอบธรรมของกฎหมายการศึกษาปรัชญาการเมืองส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับกฎหมายความคิดและเหตุผลว่าทำไมพวกเขาอาจจะหรืออาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายในสังคมที่กำหนด.กฎหมายเป็นบรรทัดฐานที่กำหนดขึ้นและควบคุมการกระทำที่ถูกต้องของสังคม กฎระเบียบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ทำขึ้นรัฐบาล.กฎหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตตามแบบฉบับของการศึกษาปรัชญาเช่นเดียวกับการค้นหาความดีความสุขความจริงและค่านิยมพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับมนุษย์.นั่นคือเหตุผลที่ปรัชญาการเมืองยังให้ความสำคัญกับกฎหมายและความหมายที่มีต่อสังคม. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้ปกครองและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ของพลังที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาปรัชญาการเมือง.รัฐผ่านหน่วยงานและสถาบันของรัฐใช้อำนาจนี้มุ่งเน้นไปที่ประชาชน และในทางกลับกันประชาชนที่มีการจัดการผ่านสหภาพการค้าหรือองค์กรทางสังคมก็ใช้อำนาจเหนือผู้ปกครองเช่นกัน.ปรัชญาการเมืองศึกษาธรรมชาติของอำนาจและความหมายของมันเมื่อใช้จากรัฐบาลและจากประชาชน.มันเป็นฐานของอุดมการณ์และพรรคการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งหมดตั้งอยู่บนปรัชญาทางการเมือง หลังพิจารณาแง่มุมที่สำคัญของมนุษย์และแสวงหาความตระหนักของมนุษย์.ดังนั้นการพิจารณาปรัชญาการเมืองท้ายที่สุดจึงเป็นพื้นฐานสำหรับอุดมการณ์ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงถึงกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจง.ปรัชญาการเมืองยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองใช้แนวคิดและศีลที่พวกเขาคิดว่าถูกต้องและสะดวกสำหรับสังคม. พรรคการเมืองสร้างกระบวนการและกลไกเฉพาะตามความคิดระดับโลกเหล่านี้.เถียงอย่างมีเหตุผลท่ามกลางลักษณะของปรัชญาการเมืองที่เน้นการยืนยันในการวิเคราะห์วิธีการที่แตกต่างและความเป็นจริงทางการเมืองมักจะผ่านการโต้แย้งเหตุผล.นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ปรัชญาทางการเมืองถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการปฏิบัติทางการเมือง: สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการพิจารณาความคิดแต่ละครั้งจะได้รับการศึกษาอย่างรอบคอบและมีหลักเกณฑ์โดยมีเหตุผลอย่างเคร่งครัด.สิ่งนี้สำคัญมากเนื่องจากแนวคิดเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของผู้คนนับล้าน.ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองปรัชญาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับองค์ประกอบเหล่านั้นที่จำเป็นสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่รวมถึงสิ่งที่พวกเขาควรได้รับโดยถูกต้องและการกระทำเหล่านั้นที่จะต้องเสนอให้กับสังคมในกรอบการทำงานของพวกเขา.ดังนั้นปรัชญาการเมืองจึงมุ่งศึกษาเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและรัฐบาล.อธิบายแนวคิดทางการเมืองเนื่องจากปรัชญาทางการเมืองนั้นมีลักษณะโดยการศึกษาแนวคิดและหลักศีลธรรมอย่างลึกซึ้งและการถกเถียงเชิงวิพากษ์ผ่านสิ่งนี้มันเป็นไปได้ที่จะอธิบายและสร้างแนวคิดที่สำคัญของการเมือง.การอ้างอิงZamitiz, H. "ปรัชญาการเมืององค์ประกอบพื้นฐานของรัฐศาสตร์: ความหมายความสัมพันธ์และความท้าทายในศตวรรษที่...

ความคิด Mythic คืออะไร

ความคิดที่เป็นตำนาน มันเป็นวิธีการทางสังคมวัฒนธรรมที่พยายามทำความเข้าใจและอธิบายความหมายของความจริงและเหตุผลของการเป็นวิธีที่ใช้งานง่าย, อารมณ์, ไร้เหตุผล, ไร้เหตุผล, เป็นส่วนตัวและจินตนาการ.แนวคิดนี้มีอยู่ในหมู่มนุษย์มานานกว่าสองศตวรรษแล้วและเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างของระบบค่านิยมอนุสัญญาทางสังคมความเชื่อและรหัสของพฤติกรรมของอารยธรรมทุกแห่ง โบราณและสมัยใหม่. การคิดที่เป็นตำนานมีจักรวาลและกฎเกณฑ์ของตนเองที่ทำให้คนบางคนยอมให้พวกเขาแสดงอารมณ์และให้ความรู้สึกถึงพลังและการควบคุมชีวิตและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา.ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของความคิดในตำนานคือตำนานที่มีชื่อเสียง ชุดของเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมหรือเรื่องราวเชิงเปรียบเทียบที่มีมนต์ขลังที่พวกเขาสร้างขึ้น, แม่นยำ, ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นจริงของสังคม.การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย์มาจากการส่งผ่านของตำนานจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะด้วยวาจาดนตรี kinesthetically สังคมหรือผลิตภัณฑ์จิต ก็ไม่มีวัฒนธรรมของอารยธรรมไม่สมบูรณ์.ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของความคิดในตำนานจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนพวกเขายังคงทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกผู้คนสร้างวิสัยทัศน์ของโลกที่จำเป็นต่อชีวิตในสังคม.ความคิดเชิงตำนานเป็นตัวเชื่อมและพาหนะของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ต้องสงสัยเลยว่าตำนานได้ช่วยสร้างวัฒนธรรมของมนุษย์และสถาบันบางแห่งมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาโดยทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคมและการเมืองของผู้อยู่อาศัย: ศาสนา. ตำนานถูกถักทอเป็นประเพณีและขนบธรรมเนียมของผู้คนส่งผลให้เกิดกิจกรรมและพิธีกรรมที่สำคัญหากไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม: ถวายลูกแกะเทน้ำมันลงบนเสานำของที่ระลึกไปที่วัดทาสีใบหน้า พื้นที่ต้องห้ามของผู้สูงอายุ, ธูปไฟ, สวดมนต์ซ้ำ,...