การบริหารและการเงิน - หน้า 5

บทบาทการชำระเงินสำหรับสิ่งที่ทำงานโครงสร้างวิธีการทำและตัวอย่าง

บทบาทการชำระเงิน เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปเพื่ออ้างถึงบันทึกค่าจ้างและเงินเดือนโบนัสและภาษีที่ถูกระงับซึ่ง บริษัท จะต้องจ่ายพนักงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือในวันที่ระบุ เป็นที่รู้จักกันว่าเงินเดือน.คำนี้อาจหมายถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่ บริษัท จ่ายให้พนักงานในแต่ละงวดการจ่ายเงินหรือกระบวนการคำนวณและการกระจายค่าแรงและภาษี โดยปกติจะบริหารงานโดยฝ่ายบัญชีของ บริษัท.เงินเดือนของธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการได้โดยตรงจากเจ้าของหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง บทบาทการชำระเงินอาจแตกต่างจากช่วงเวลาการชำระเงินหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีส่วนประกอบเช่นการทำงานล่วงเวลาโบนัสการชำระเงินเพื่อพักผ่อนและอื่น ๆ. หาก บริษัท มีพนักงาน บริษัท จะต้องชำระเงินอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา ไม่มีวิธีการหลีกเลี่ยง.ดัชนี1 มันใช้ทำอะไร?1.1 การปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน2 โครงสร้าง2.1...

ประวัติ Robert James Eaton ทักษะทางเทคนิคและแนวคิด

Robert James Eaton (เกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2483) เป็นนักธุรกิจที่ดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของไครสเลอร์คอร์ปอเรชั่นตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2541 วิธีการบริหารธุรกิจและมุมมองของเขาต่อการทำงานเป็นทีมไม่เพียง แต่เปลี่ยน บริษัท ที่เขาทำงานในช่วงชีวิตของเขา แต่เขากลับเหลื่อมกับทิศทางของ บริษัท ต่างๆในโลก.ทฤษฎีและวิธีการของเขาไม่เพียง แต่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แต่ยังช่วยให้ บริษัท ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับไครสเลอร์...

ใบขอเสนอซื้อประเภทวิธีการผลิตความสำคัญและตัวอย่าง

รูปแบบของ ใบขอเสนอซื้อ เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นโดยแผนกผู้ใช้หรือโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้าเพื่อแจ้งแผนกจัดซื้อของรายการที่จำเป็นต้องสั่งซื้อปริมาณและกรอบเวลาการส่งมอบ การซื้อใน บริษัท เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อกำหนด. หลังจากคอมไพล์แล้วคุณต้องแจ้งแผนกจัดซื้อ ใบขอเสนอซื้อเป็นเอกสารที่จะมีรายการข้อกำหนดเหล่านั้น เพื่อป้องกันการฉ้อโกงผู้จัดการแผนกมักไม่ได้รับอนุญาตให้สั่งซื้อโดยตรงกับซัพพลายเออร์หรือซื้อในนามของ บริษัท.แต่แผนกที่สั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ภายนอกนั้นเป็นแผนกที่เรียกว่าแผนกจัดซื้อแทน ผู้จัดการของแผนกต่างๆใช้รูปแบบของใบขอเสนอซื้อเพื่อแจ้งแผนกนี้ว่าจำเป็นต้องจัดหาวัสดุใด.ใบขอเสนอซื้อและใบสั่งซื้อเป็นเอกสารสำคัญในกระบวนการรับรายการที่ บริษัท ต้องการสำหรับการดำเนินงานของตนการกำหนดมาตรฐานกระบวนการสั่งซื้อภายในและภายนอก.ดัชนี1 ประเภท1.1 มาตรฐาน1.2 การรับเหมาช่วง1.3 สินค้าฝากขาย1.4 การโอนสินค้าคงคลัง1.5 บริการจากภายนอก2 มันอธิบายได้อย่างไร?2.1...

รายงานการขายวิธีการทำและตัวอย่าง

รายงานการขาย เป็นรายงานที่แสดงภาพรวมสถานะของกิจกรรมการขายของ บริษัท มันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปริมาณการขายในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ของช่องทางขายและประสิทธิภาพของผู้บริหารการขาย.มันเสนอภาพรวมของการออกกำลังกายของ บริษัท ในเวลาที่กำหนดเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่จะใช้และประเภทของการกระทำที่จะต้องดำเนินการ. รายงานการขายช่วยค้นหาโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพใหม่ซึ่งสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้.ข้อมูลที่ส่งในรายงานการขายจะเป็นตัวดึงข้อมูลการตัดสินใจการขายที่สำคัญที่สุดอย่างมากเช่นการยกเลิกผลิตภัณฑ์บางประเภทการเพิ่มราคาเสนอจ่ายโบนัส ฯลฯ.มันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายงานการขายที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นในการนำ บริษัท ออกจากหลุมบ่อและนำมันไปสู่เส้นทางที่ราบรื่นเพื่อการเติบโตและความสำเร็จ.ดัชนี1 วิธีทำรายงานการขาย?1.1 รู้จักผู้ชม1.2 เลือกข้อมูลที่ถูกต้อง1.3 กำหนดช่วงเวลา1.4 เลือกกราฟิกที่เหมาะสม1.5 บทสรุปผู้บริหาร2...

รายงานกิจกรรมในสิ่งที่ประกอบด้วยวิธีทำโครงสร้างตัวอย่าง

รายงานกิจกรรม มันเป็นรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมองค์กรในแต่ละวัน รายงานนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการผลิตต้นทุนค่าใช้จ่ายทรัพยากรการตรวจสอบกระบวนการอย่างละเอียดและแม้แต่การบัญชี.รายงานนี้มาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะเน้นที่ระยะสั้น รายงานกิจกรรมสามารถแก้ไขได้โดยผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาและทำให้สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น. ผู้ที่ทำงานภายใน บริษัท หุ้นส่วนธุรกิจซัพพลายเออร์และลูกค้าคือผู้รับที่สามารถใช้ข้อมูลในรายงานกิจกรรม.การอัปเดตเป็นระยะนี้สามารถเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากได้กำไรหากมีการเผยแพร่ออนไลน์หรือส่งไปยังกลุ่มอีเมลขนาดใหญ่ผ่านทางไฟล์แนบ.การแชร์รายงานกิจกรรมช่วยให้คนอื่นทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น.ดัชนี1 ประกอบด้วยอะไร?1.1 ความสำคัญ1.2 แจ้งความผิดพลาด2 เป็นอย่างไรบ้าง??2.1 - จัดหมวดหมู่ข้อมูล2.2 - ธีมทั่วไปอื่น ๆ3 โครงสร้าง4 ตัวอย่าง4.1 รายงานการขาย4.2...

การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก บริษัท

การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก ของ บริษัท พวกเขามีหน้าที่เสนอการสนับสนุนการสื่อสารกับ บริษัท เพื่อฉายภาพในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือการจัดการส่งเสริมและบำรุงรักษาการสื่อสารที่ดีเยี่ยมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อรับประกันภาพลักษณ์ในระดับสูง.การสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงานและ บริษัท สร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้ออำนวยซึ่งการทำงานจะเป็นที่น่าพอใจ สิ่งนี้จะสะท้อนโดยตรงหรือโดยอ้อมในภาพลักษณ์ของ บริษัท ในทางบวก การสื่อสารกับสาธารณะภายนอกเป็นเส้นชีวิตขององค์กรในแง่ของเอกลักษณ์ภาพชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ.จากความสัมพันธ์เหล่านี้ บริษัท จะได้รับโปรไฟล์ที่จะเปิดประตูสู่การเจรจาใหม่ ในทั้งสองกรณีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คน. หากมีคนรู้สึกเคารพและคำนึงถึงพวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงความภักดีและความมุ่งมั่นซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร. คำนึงถึงหลักการของการสื่อสารบูรณาการและการทำงานเป็นทีมการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกของ บริษัท สร้างรากฐานที่จะช่วยให้องค์กรเพื่อเสริมสร้างการเติบโตและการขยายตัวในเชิงพาณิชย์.อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงในเชิงบวกระหว่างทั้งสองกลุ่มมีความจำเป็นต้องกำหนดหน้าที่ของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน หากบทบาทเหล่านี้ไม่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นรวมถึงการแข่งขันระหว่างสมาชิก.ดัชนี1 การประชาสัมพันธ์ภายใน...

ความสัมพันธ์กับประเภทลูกค้าวงจรชีวิตวิธีการปรับปรุงกิจกรรม

ความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นการพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องระหว่าง บริษัท และลูกค้า นี่คือวิธีที่ บริษัท สื่อสารและติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดการสนับสนุนการขายความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการบริการลูกค้า.ความสัมพันธ์วัดจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่านวงจรการจัดซื้อและติดตามการรับสินค้าหรือบริการ เมื่อพูดถึงการเพิ่มผลกำไรมันเป็นการดึงดูดให้มีสมาธิในการสร้างยอดขายใหม่หรือการหาลูกค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ตามการเอาใจใส่ต่อลูกค้าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็ตามเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ บริษัท ที่จะดำเนินการต่อไป. ลูกค้ามีบทบาทสำคัญที่สุดในธุรกิจ ในความเป็นจริงลูกค้าเป็นเจ้านายตัวจริงในข้อตกลงและรับผิดชอบผลกำไรที่แท้จริงขององค์กร ลูกค้าคือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการและตัดสินคุณภาพของพวกเขา.ดัชนี1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า2 ประเภท2.1 การทำธุรกรรม2.2 ระยะยาว2.3 ผู้ช่วยส่วนตัว2.4 ผู้ช่วยส่วนตัวโดยเฉพาะ2.5...

กระบวนการรื้อปรับโครงสร้างองค์กรและตัวอย่าง

การรื้อปรับระบบองค์กร มันเป็นเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ สิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์กรที่เรียกว่าทักษะพื้นฐาน.มันเป็นกระบวนการของการตรวจสอบทุกระดับที่แตกต่างกันของวิธีการทำธุรกิจขององค์กรและการพิจารณาวิธีการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ การใช้เทคนิคนี้ บริษัท สามารถจัดตำแหน่งสำหรับอนาคตเพิ่มผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาด. วิธีการที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานคล่องตัวขึ้นรวมถึงการลดระยะห่างทางกายภาพระหว่างโรงงานและซัพพลายเออร์การกระจายอำนาจการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการการควบคุมต้นทุนเช่นต้นทุนขายและเวลาการส่งมอบ.โดยการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนองค์กรสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อปรับโครงสร้างกระบวนการดำเนินงานของ บริษัท ใหม่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต.นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่มีอยู่แล้วองค์กรจะปรับโครงสร้างกระบวนการใหม่และช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้แทนจากทุกส่วนงานช่วยให้ฝ่ายบริหารนำไปสู่ความพยายามในการปรับรื้อโครงสร้างองค์กร.ดัชนี1 กระบวนการ1.1 การออกแบบกระบวนการ1.2 การเปลี่ยนแปลงการรื้อปรับระบบองค์กร1.3 ลักษณะ2 ตัวอย่าง2.1 อาหารจานด่วน3 อ้างอิงกระบวนการการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เป็นการฝึกการคิดใหม่และออกแบบวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรและลดต้นทุน. องค์กรออกแบบสองประเด็นสำคัญของธุรกิจ อย่างแรกคือพวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจ.จากนั้นการประเมินระดับสูงของภารกิจขององค์กรวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้าเริ่มต้นขึ้น.คำถามพื้นฐานถูกถามเช่น: จำเป็นต้องกำหนดภารกิจใหม่หรือไม่?...

การรื้อปรับระบบของกระบวนการประเภทรุ่นขั้นตอนและตัวอย่าง

การปรับรื้อกระบวนการ เป็นกลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์และกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บรรลุการปรับปรุงที่สำคัญในประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ.เป็นการฝึกคิดใหม่และออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรและลดค่าใช้จ่าย กระบวนการทางธุรกิจหมายถึงชุดของงานหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง. เริ่มต้นด้วยการประเมินระดับสูงของภารกิจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้า มีการถามคำถามพื้นฐานเช่นคุณจำเป็นต้องกำหนดภารกิจใหม่หรือไม่? วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับภารกิจหรือไม่? ใครคือลูกค้า?บริษัท อาจพบว่ามีการดำเนินงานภายใต้สมมติฐานที่น่าสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า หลังจากที่องค์กรพิจารณาสิ่งที่ควรทำแล้วจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น.ดัชนี1 มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ2 ประเภท2.1 การรื้อปรับระบบเพื่อปรับปรุงต้นทุน2.2 ปรับโครงสร้างวิศวกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น2.3 การปรับโครงสร้างวิศวกรรมใหม่สำหรับจุดสำคัญของนวัตกรรม 3 รุ่น3.1 ADKAR model 3.2 สะพานเปลี่ยนรูปแบบ4...