ผมทำงาน - หน้า 3

โรงเรียนการบริหารด้านโครงสร้างคืออะไร

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน มันเป็นประเภทของรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร มันแตกต่างจากโครงสร้างแบบดั้งเดิมและมีเสน่ห์.ทฤษฎีของโรงเรียนนี้เสนอว่าองค์กรควรประกอบด้วยกลุ่มคนที่จัดในโครงสร้างแบบลำดับชั้นและแนะนำโดยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกกฎหมาย.โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมีองค์ประกอบที่สำคัญสองประการ ขั้นแรกมันเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กรในลำดับชั้น.ประการที่สองมันกำหนดว่าองค์กรและสมาชิกจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนมีเหตุผลและถูกกฎหมาย แต่ละองค์ประกอบช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย.อาจกล่าวได้ว่าการบริหารเป็นระบบราชการโดยธรรมชาติตราบใดที่มีลำดับขั้นของอำนาจการแบ่งแยกงานของแผนกและชุดของนโยบายและกฎที่จัดตั้งขึ้น.การศึกษาระบบราชการมีต้นกำเนิดมาจากงานของ Max Weber นักเศรษฐศาสตร์การเมืองและนักประวัติศาสตร์ Weber ได้สร้างคุณลักษณะหกประการของแบบจำลองนี้ซึ่งมีความแตกต่าง แต่มีความสัมพันธ์กัน.6 ลักษณะสำคัญของโรงเรียนโครงสร้างการบริหาร1- มีชั้นผู้บริหารโดยทั่วไปหน่วยงานราชการจะมีชั้นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษากิจกรรมการประสานงานระหว่างสมาชิก. ระดับการบริหารมีลักษณะดังต่อไปนี้:คนจะได้รับเงินเป็นพนักงานเต็มเวลา.พวกเขาได้รับเงินเดือนและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ซึ่งมักขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกเขา.ความคงทนของคุณในองค์กรถูกกำหนดโดยกฎและข้อบังคับขององค์กรดังกล่าว.พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองในองค์กร.พวกเขาได้รับการว่าจ้างตามความสามารถของพวกเขา.2- มีลำดับชั้นลักษณะสำคัญขององค์กรราชการคือมีลำดับขั้นของตำแหน่งในองค์กร ลำดับชั้นเป็นระบบการจำแนกประเภทของหลายตำแหน่งในระดับจากมากไปน้อยจนถึงระดับล่างสุดขององค์กร.ในองค์กรราชการสำนักงานยังปฏิบัติตามหลักการลำดับชั้นซึ่งหมายความว่าสำนักงานที่มีมูลค่าต่ำกว่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำกับดูแลของสำนักงานที่สูงขึ้น.ด้วยวิธีนี้ไม่มีการตรวจสอบสำนักงานในองค์กร นี่คือแนวคิดพื้นฐานของลำดับชั้นในองค์กรราชการ.ลำดับชั้นทำหน้าที่เป็นสายการสื่อสารและการมอบอำนาจ หมายความว่าการสื่อสารที่วิ่งจากบนลงล่างต้องผ่านแต่ละตำแหน่ง.ในลำดับชั้นมีสำนักงานที่มีอำนาจเหมือนกัน...

ความเสี่ยงด้านตำแหน่งคืออะไร

ความเสี่ยงตำแหน่ง หมายถึงสภาพร่างกายของสถานที่ทำงานที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในการพัฒนากิจกรรมปกติของ บริษัท ใด ๆ.ความเสี่ยงด้านตำแหน่งอาจถูกกำหนดโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและแม้กระทั่งโดยการกระจายของพื้นที่ในที่ทำงาน. เงื่อนไขเหล่านี้กำหนดจำนวนอุบัติเหตุสูงสุดในการทำงาน นี่เป็นเพราะพวกมันถาวรดังนั้นพวกมันจึงส่งผลต่อการพัฒนาของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่กำหนด.ด้วยเหตุนี้การควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านตำแหน่งจึงเป็นพื้นฐานในการบริหารงานของ บริษัท ใด ๆ. การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเหล่านี้จะกำหนดสวัสดิการและความปลอดภัยของคนงานและเงื่อนไขการผลิตของพวกเขา.ปัจจัยเสี่ยงต่อตำแหน่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องเข้าใจและควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุภายในสถานที่ทำงาน.การกระจายพื้นที่ในสถานที่ทำงานทุกแห่งพื้นที่จะต้องมีการแจกจ่ายที่อนุญาตให้คนงานเดินทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย. ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ว่าง 2 ตารางเมตรสำหรับคนงานแต่ละคนลดพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรและอุปกรณ์.ชั้นพื้นอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากเนื่องจากคนงานติดต่อกับพวกเขาอย่างถาวร.ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พื้นของสถานที่ทำงานมีความสม่ำเสมอโดยไม่มีช่องว่างหรือส่วนที่ยื่นออกมาซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง.นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือพื้นต้องรักษาความสะอาดและมีพื้นผิวกันลื่นในสถานที่ที่คนงานต้องผ่าน.ในที่สุดเมื่อมันมาถึงชั้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งความร้อนเช่นเตาอบบ้านและเปลวไฟก็เป็นสิ่งจำเป็นที่วัสดุจะเผาไหม้ช้า.หลังคาหรือหลังคาความสูงของหลังคาก็สัมพันธ์กับการกระจายของพื้นที่ ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีความสูงขั้นต่ำ 2.5 เมตรสำหรับงานสำนักงานและ 3...

ความเสี่ยงชีวกลศาสตร์คืออะไร?

ความเสี่ยงด้านชีวกลศาสตร์ หมายถึงองค์ประกอบภายนอกทั้งหมดที่กระทำกับบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเฉพาะ. วัตถุประสงค์ของการศึกษาชีวกลศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่คนงานได้รับผลกระทบจากกองกำลังท่าทางและการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของกิจกรรมงานที่เขาทำ. มีความเสี่ยงด้านชีวกลศาสตร์เมื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นโดยคนงานซึ่งกล้ามเนื้อเต็มใจออกกำลังกาย. สิ่งนี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ: จากอาการเจ็บป่วยชั่วคราวไปจนถึงการบาดเจ็บถาวร.มีปัจจัยเสี่ยงทางชีวกลศาสตร์จำนวนมากที่สามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานและที่มีผลกระทบต่อคนงาน. ความเสี่ยงด้านชีวกลศาสตร์ที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยสภาพการทำงานเงื่อนไขการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านชีวกลศาสตร์ ในงานการบริหารและการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายมากหากไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม.ต่อไปนี้คือสภาพการทำงานบางอย่างที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงด้านชีวกลศาสตร์:แรงการใช้ความแข็งแรงมากกว่าหนึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ความยากลำบากเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้กำลังแรงขนาดใหญ่ในคราวเดียวหรือเมื่อใช้แรงที่น้อยกว่า แต่ในลักษณะที่ยั่งยืน. เมื่อมีการใช้แรงมากกว่ากล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นของร่างกายสามารถทนได้มันเป็นไปได้ที่จะสร้างการบาดเจ็บ.ท่าทางในกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการท่าของร่างกายจะต้องสังเกตเพราะตำแหน่งของร่างกายที่ไม่ดีสามารถนำมาเป็นผลมาจากโรคกล้ามเนื้อและแม้กระทั่งการเบี่ยงเบนซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายในระยะยาว.ท่าทางที่เหมาะสมไม่ว่ากิจกรรมจะทำอย่างไรควรมองหาการจัดตำแหน่งร่างกาย. ไหล่ควรฉายภาพจากด้านหลังและล่างหน้าอกควรยกขึ้นยกใบหน้าและคอให้สอดคล้องกับกระดูกสันหลัง.หลังส่วนล่างควรได้รับการปกป้อง: ถ้าคนนั่งส่วนล่างของส่วนหลังควรพักผ่อนอย่างสบายบนที่นั่ง หากบุคคลนั้นยืนอยู่คุณควรพยายามจัดกระดูกเชิงกรานให้อยู่ตรงกลางเพื่อหลีกเลี่ยงความโค้งในหลังส่วนล่าง.การเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวที่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ทำร้ายร่างกาย การเคลื่อนไหวทั้งหมดจะต้องกระทำในวิธีที่แน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ: ควรใช้ความระมัดระวังตั้งแต่งอลงเพื่อยกกล่องหนักขึ้นไปจนถึงการวางมือบนคีย์บอร์ดเมื่อเขียน.เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใครที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากรวมถึงการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ที่ต้องใช้กำลังน้อยกว่าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหากทำงานอย่างไม่ถูกต้อง.ปัจจัยองค์กรมีปัจจัยอื่น...

วิธีการเริ่มต้นแบบ Lean คืออะไร

วิธีการเริ่มต้นแบบ Lean มันเป็นวิธีการเริ่มต้นธุรกิจบนพื้นฐานของการตรวจสอบความคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ (PMV) และการลงทุนที่ต่ำ โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไม่สอนวิธีการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้คนมักจะทำในลักษณะที่มีความเสี่ยงมากดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้วิธีการนี้ก่อนที่จะเริ่มแนวคิดทางธุรกิจ.วิธีการเริ่มต้นแบบลีนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปีและแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักในสเปนเม็กซิโกโคลัมเบียและอาร์เจนติน่า แต่ก็ยังต้องการการขยายตัวอีกมาก.   Lean Startup เป็นวิธีการของผู้ประกอบการในการตรวจสอบความคิดทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่มักจะทำในประเทศแถบละตินอเมริกา ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินและเวลาจำนวนมากและเกิดความคิดทางธุรกิจที่ทำกำไรได้.ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำจำนวนผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองมีการเติบโตดังนั้นจึงเป็นอุดมคติที่พวกเขาพยายามใช้วิธีการนี้โดยไม่ต้องล้มละลาย. ดัชนี1 การประกอบการแบบดั้งเดิม2 ผู้ประกอบการที่มี Lean Startup3 เริ่มต้น: คิดเกี่ยวกับความคิด4 แผนธุรกิจกผู้ประกอบการแบบดั้งเดิมตามเนื้อผ้าเมื่อบุคคลหรือทีมมีความคิดทางธุรกิจพวกเขาทำต่อไปนี้:1- คุณมีความคิด....

จุดเปลี่ยนของ บริษัท คืออะไร

การหมุนของ บริษัท หมายถึงกิจกรรมหรือธุรกิจที่พัฒนาขึ้น กิจกรรมเหล่านี้แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และความสำคัญของพวกเขาภายใน บริษัท.มีสามประเภทหลักที่กลุ่มธุรกิจถ่ายโอนตามกิจกรรมของพวกเขาคืออุตสาหกรรมการค้าและบริการ อย่างไรก็ตามในกลุ่มใหญ่ทั้งสามนี้มีกิจกรรมที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย. บริษัท สามารถเปิดธุรกิจได้หลายครั้ง ตามความสำคัญและรายได้ที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับ บริษัท เหล่านี้สามารถจัดเป็นหลักรองและเสริม.การจำแนกประเภทธุรกิจการเปลี่ยนธุรกิจอาจมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความเป็นไปได้และความต้องการใหม่จะปรากฏขึ้น นอกจากนี้มนุษย์ยังอยู่ในกระบวนการคงที่ของนวัตกรรม.ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างการแยกประเภทและการจำแนกประเภทธุรกิจที่มั่นคง อย่างไรก็ตามมีการจำแนกประเภทที่แตกต่างกันที่ช่วยให้เข้าใจกิจกรรมของ บริษัท ได้ดีขึ้น.จากการจำแนกประเภทที่พบบ่อยที่สุดธุรกิจจะถูกจัดประเภทเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการ...

จรรยาบรรณของสถาบันและองค์กรคืออะไร

จรรยาบรรณของสถาบันและองค์กร มันเป็นแนวทางของหลักการที่ออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกของการดำเนินการเหล่านี้ตัวเองอย่างซื่อสัตย์และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต. ชุดของแนวทางเชิงสถาบันนี้ใช้เพื่อลดความคลุมเครือทางจริยธรรมภายในองค์กร ในทำนองเดียวกันพวกเขาทำหน้าที่เป็นวิธีการเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม.ในแง่นี้มันเป็นผู้นำองค์กรที่สร้างหลักการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางศีลธรรม. โดยทั่วไปรหัสเหล่านี้มีความคาดหวังทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นการลดความคลุมเครือจะช่วยลดภาระในการตัดสินใจทางจริยธรรมเกี่ยวกับพื้นที่สีเทา. ฟังก์ชั่น1- กำหนดสิทธิ์และหน้าที่หลักจรรยาบรรณเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความของหลักการที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างแกนกฎเกณฑ์สองแกน: สิทธิและหน้าที่. เมื่อมีการกำหนดสิทธิ์รหัสจรรยาบรรณจะทำหน้าที่ในการกำหนดโปรไฟล์ของสมาชิกในกลุ่ม ในขณะเดียวกันเมื่อกำหนดหน้าที่ให้กำหนดพารามิเตอร์พฤติกรรมของกลุ่มทั้งหมด.2- สร้างมาตรฐานหลักการและกฎจรรยาบรรณสามารถกำหนดมาตรฐานกำหนดหลักการและกำหนดกฎ มีความจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างระหว่างแนวคิดเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของรหัสประเภทนี้. มาตรฐานแนวทางพฤติกรรมมนุษย์ สิ่งเหล่านี้อธิบายลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งจะต้องแสดง; และสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งควรหลีกเลี่ยง.หลักการสร้างความรับผิดชอบ แต่ไม่ได้ระบุพฤติกรรมที่ต้องการ ในที่สุดกฎระบุพฤติกรรมเฉพาะโดยไม่มีที่ว่างสำหรับการตัดสินใจส่วนตัว. หลักจรรยาบรรณทำให้ผู้คนรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและกำหนดพฤติกรรมมืออาชีพเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจความอดทนและความรับผิดชอบ.3- ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบทางวินัย...

ลักษณะจิตวิทยาทฤษฎีและหน้าที่ขององค์การ

จิตวิทยาองค์การ หรือจิตวิทยาขององค์กรเป็นสาขาของจิตวิทยาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในโลกของการทำงานและองค์กร.ในแง่นี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมมนุษย์ทั้งรายบุคคลและระดับกลุ่มและระดับองค์กร.จิตวิทยาองค์กรเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกวันนี้เป็นพื้นที่เฉพาะของจิตวิทยา มันถือเป็นวินัยทางวิทยาศาสตร์และพื้นหลังที่ใกล้เคียงที่สุดคือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและจิตวิทยาสังคม.จิตวิทยาองค์กรช่วยให้สามารถอธิบายอธิบายและทำนายพฤติกรรมของมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบรวม ในทำนองเดียวกันจะช่วยให้การพัฒนาการแทรกแซงและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมหรือทั่วโลกขององค์กร.ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของจิตวิทยาองค์กรสามารถสรุปได้ในสองประเด็นหลัก.ในอีกด้านหนึ่งวิทยาศาสตร์ประยุกต์นี้ถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงานตรวจสอบการทำงานขององค์กรและตรวจจับพื้นที่เพื่อแทรกแซง.ในทางตรงกันข้ามจิตวิทยาองค์กรจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มและยกระดับการพัฒนาส่วนบุคคลของคนงานและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน.ประเด็นหลักที่สาขาจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ โครงสร้างภูมิอากาศวัฒนธรรมระบบสังคมและกระบวนการต่าง ๆ.ในบทความนี้เราจะตรวจสอบลักษณะสำคัญของจิตวิทยาองค์กร มีการอธิบายทฤษฎีและสาขาวิชาหลักของพวกเขาและอธิบายถึงการแทรกแซงเฉพาะที่พัฒนาจากสาขาวิชาจิตวิทยานี้.คำนิยามจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ในทำนองเดียวกันการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เพียง แต่สามารถนำไปใช้กับคนในแบบของแต่ละบุคคล แต่ยังสามารถนำไปใช้ในรูปแบบกลุ่ม.ในแง่นี้จิตวิทยาองค์กรศึกษาได้อย่างแม่นยำถึงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยของคนงานใน บริษัท บทบาทที่พวกเขาสามารถเล่นได้และความขัดแย้งตามปกติในสภาพแวดล้อม.อย่างไรก็ตามการ จำกัด แนวคิดของจิตวิทยาองค์กรเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าที่คิด โดยทั่วไปไม่มีข้อสงสัยในเวลาที่ยืนยันว่ามันถือเป็นวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้กับสภาพแวดล้อมขององค์กรอย่างไรก็ตามการสร้างคำนิยามที่ชัดเจนและชัดเจนค่อนข้างสับสนมากขึ้น.ในความเป็นจริงผู้เขียนหลายคนได้เสนอคำนิยามที่แตกต่างกันของแนวคิดของจิตวิทยาองค์กร เพื่อทบทวนลักษณะเฉพาะของสาขาจิตวิทยานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดจะถูกกล่าวถึงด้านล่าง.1- สเปคเตอร์ในปี 2545 สเปคเตอร์ได้กำหนดแนวคิดของจิตวิทยาองค์กรและ...

องค์ประกอบของ Profesiography ความสำคัญและตัวอย่าง

profesiografía เป็นทรัพยากรที่ทำหน้าที่อธิบายทักษะและความสามารถที่บุคคลต้องพบเมื่อเข้ารับตำแหน่งเฉพาะ โดยทั่วไปจะทำผ่านการแสดงกราฟิกที่ทำโดยมืออาชีพที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทรัพยากรมนุษย์. เนื่องจากความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการบางครั้งอาจต้องมีการแทรกแซงจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกที่สำคัญของ บริษัท นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการสำรวจและการสัมภาษณ์ซึ่งทำหน้าที่กำหนดความต้องการที่จะพบในที่ทำงานและประเภทของบุคคลที่ควรเหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้.จากนั้นอาจกล่าวได้ว่าอาชีพเป็นวัสดุที่มีการก่อสร้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักหลายประการเช่นตัวละครการฝึกอบรมและอายุของผู้สมัครสำหรับงานที่ออกแบบโดย บริษัท.ดัชนี1 ส่วนประกอบ1.1 อายุ1.2 การฝึกอบรม1.3 ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา1.4 ทักษะและความสามารถพิเศษ1.5 สภาพร่างกาย1.6 ทักษะ1.7 ลักษณะบุคลิกภาพ1.8 ข้อห้าม2 กระบวนการ3 ความสำคัญ3.1 การปฐมนิเทศอาชีพ4 ตัวอย่าง4.1...

ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมในสถาบันและองค์กรที่สำคัญที่สุด

 ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมในสถาบันและองค์กร มันหมายถึงการปฏิบัติตามรหัสที่ บริษัท มี สถาบันนั้นประกอบไปด้วยผู้คน สิ่งนี้ทำให้จำเป็นในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมภายในองค์กรเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนที่สุดเท่าที่จะทำได้.ด้วยเหตุนี้แต่ละสถาบันจึงมีจรรยาบรรณที่พวกเขาอธิบายกฎที่จะต้องปฏิบัติตามโดยคนที่ทำงานอยู่ในนั้นเพื่อที่จะไม่ขัดขวางกิจกรรมประจำวันขององค์กร.หลักจรรยาบรรณช่วยให้สถาบันและองค์กรทำงานในลักษณะที่ทั้ง บริษัท คนที่ทำงานและชุมชนได้รับประโยชน์.นี่คือเหตุผลที่ว่ากันว่ากระบวนการทางจริยธรรมของสถาบันหมายถึงตำแหน่งที่องค์กรเหล่านี้ต้องใช้เพื่อปรับให้เข้ากับคนและบรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่ทำร้ายบุคคลที่สาม.แหล่งสถาบันมีหน้าที่สร้างหลักจรรยาบรรณทั้งในการปกป้องตนเองจากคนงานและเพื่อปกป้องสังคมจากกิจกรรมบางอย่างที่อาจเป็นอันตราย.ว่ากันว่าสถาบันต้องได้รับการปกป้องจากคนงานเพราะบางคนสามารถกระทำเล็ก ๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมและศีลธรรม. การกระทำเหล่านี้รวมถึงการขโมยเครื่องใช้สำนักงานสายเคเบิลเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสมในสถานที่ทำงานการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามชั่วโมงการทำงานและอื่น ๆ.ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานบางอย่างที่คนงานทุกคนควรปฏิบัติตามโดยระบุว่าการไม่ปฏิบัติตามจะทำให้ถูกไล่ออก รหัสของจรรยาบรรณพยายามที่จะทำให้ปกติพฤติกรรมภายในสถาบัน.ขั้นตอนด้านจริยธรรมของสถาบันควรเป็นอย่างไร?- ขั้นตอนจริยธรรมจะต้องควบคุมพฤติกรรมของบุคคล สำหรับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างงานที่จำเป็นในการกำกับดูแลพวกเขาและให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบของสถาบัน.- พวกเขาจะต้องถูกลงโทษและลงโทษในกรณีที่มีผู้ละเมิดกฎของสถาบัน.- พวกเขาจะต้องรับผิดชอบและอยู่ในกรอบของกฎหมายเสมอ.- กระบวนการทางจริยธรรมของสถาบันและองค์กรควรเป็นเสาหลักของความซื่อสัตย์ในเรื่องเดียวกัน.- ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ดี.ความสำคัญบริษัท จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหลักจรรยาบรรณเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับทั้งสถาบันและผู้คนรอบข้าง.กระบวนการทางจริยธรรมของสถาบันคือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถมีและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้มันในเวลา....