ชีวิตที่มีสุขภาพดี

การทำงานที่ถูกต้องของระบบภูมิคุ้มกันได้รับการสนับสนุนอย่างไร

เพื่อส่งเสริมการทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล์ยาสูบและอาหารที่เหมาะสม.ชีวิตที่มีสุขภาพหมายถึงการออกกำลังกายเป็นประจำอาหารที่สมดุลวิตามินและแร่ธาตุและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเพื่อที่พวกเขาจะไม่แปลเป็นโรคทางร่างกายและความรู้สึกไม่สบาย. ระบบภูมิคุ้มกันเป็นเครือข่ายแบบโต้ตอบของอวัยวะเซลล์และโปรตีนที่มีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายมนุษย์จากไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและตัวแทนภายนอกที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ด้วยวิธีนี้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานเพื่อต่อต้านภัยคุกคามใด ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายและลบออกจากมัน.เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันมีต้นกำเนิดจากไขกระดูกแล้วย้ายไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงซึ่งไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด เซลล์เหล่านี้ผลิตและย้ายโดยระบบที่เชี่ยวชาญในการปกป้องร่างกายหรือที่เรียกว่าระบบน้ำเหลือง (Holford & Meek, 2010).เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างถูกต้องมันยากที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในมัน อย่างไรก็ตามเมื่อมันล้มเหลวเราก็เริ่มรู้สึกไม่สบาย การขาดประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เรามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อและพัฒนาเนื้องอกและโรคแพ้ภูมิตัวเอง.ยิ่งเรามีอายุมากเท่าไรเราก็ยิ่งมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี เป็นเรื่องปกติที่โรคติดเชื้อและใช้เวลาในการฟื้นตัวนานกว่า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยบัญชีที่สนับสนุนการทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาสถานะสุขภาพที่เหมาะสม (Macmillan & Schryver, 2014).วิธีการส่งเสริมการทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกัน?แนวคิดของการมีส่วนร่วมในการทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันคือการเพิ่มความสามารถในการปกป้องร่างกายจากตัวแทนภายนอกที่อาจเป็นอันตราย กลยุทธ์บางประการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงนี้ประกอบด้วย: 1-...

ประเภทการปลูกถ่ายไขกระดูกและวิธีบริจาค

การปลูกถ่ายไขกระดูก พวกเขาเป็นความหวังสุดท้ายสำหรับคนจำนวนมากที่ทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงเช่นต่อมน้ำเหลืองหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว คนประมาณ 20,000 คนทั่วโลกจำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายไขกระดูกในแต่ละปี (การบริหารทรัพยากรและบริการสุขภาพ, s.f. ).ประมาณว่าประมาณ 1,000 คนเสียชีวิตในแต่ละปีโดยไม่ต้องค้นหาผู้บริจาคไขกระดูก หากคุณตัดสินใจที่จะเป็นผู้บริจาคคุณกำลังคิดเกี่ยวกับมันหรือคุณต้องการบริจาคไขกระดูกฉันจะอธิบายขั้นตอนทั้งหมดทีละขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อควรพิจารณาก่อนหน้านี้และความเสี่ยงที่มี. การปลูกถ่ายไขกระดูกคืออะไร?การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นกระบวนการที่เซลล์ต้นกำเนิดบางส่วนจากไขกระดูกที่ได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายโดยเซลล์ที่แข็งแรงจะถูกแทนที่.เซลล์ที่ได้รับการปลูกถ่ายในขั้นตอนนี้คือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงชนิดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากไขกระดูกอาจมาจากสายสะดือหรือจากเลือด.เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดหลายขั้วเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตเป็นเซลล์เม็ดเลือดใด ๆ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเม็ดเลือด.เมื่อทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเหล่านี้คาดว่าจะเจริญเติบโตและสร้างเซลล์เม็ดเลือดแข็งแรงเพื่อรักษาหรือปรับปรุงอาการของผู้ป่วย.เซลล์เม็ดเลือดมีสามประเภทที่ทำหน้าที่สำคัญดังนี้เซลล์เม็ดเลือดแดง, ที่นำออกซิเจนและสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อทั้งหมดของร่างกาย.เกล็ดเลือด, ที่ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวาง (ลิ่มเลือด) เพื่อหยุดเลือด.เม็ดเลือดขาว, ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับการติดเชื้อและโรค.ประเภทของการปลูกถ่ายไขกระดูกการปลูกถ่ายไขกระดูกมีสามประเภท:การปลูกถ่ายไขกระดูกแบบอัตโนมัติในการปลูกถ่ายชนิดนี้เซลล์ต้นกำเนิดมาจากผู้ป่วยเอง...

คุณภาพชีวิตเฉลี่ยคืออะไร

คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ย มันเป็นความชื่นชมที่สมบูรณ์ของทรงกลมที่แตกต่างกันในชีวิตของบุคคล: กำลังซื้อ, สุขภาพ, ชีวิตสังคม, การพัฒนางานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์.คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่มีการประเมินทุกด้านของชีวิตร่วมกันและไม่แยกจากกัน.หากคุณมีคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยคุณมีสภาพความเป็นอยู่โดยเฉลี่ยที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดไว้เกี่ยวกับอายุขัยสุขภาพและการศึกษา.คุณภาพชีวิตหมายถึงบริบททางเศรษฐกิจสังคมวิชาการวัฒนธรรมและการเมืองที่บุคคลนั้นหมกมุ่นอยู่กับมัน. มันเป็นแนวคิดส่วนตัวมากเสี่ยงต่อการพิจารณาทางประวัติศาสตร์และทางภูมิศาสตร์.คุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการวัดดัชนีการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่จัดทำโดยโครงการสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2533.ดัชนีการพัฒนามนุษย์บ่งบอกปริมาณการพัฒนาของประเทศในระดับ 0 ถึง 1 โดยการแบ่งมาตรฐานการครองชีพการศึกษาและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย.องค์ประกอบ 5 ประการของคุณภาพชีวิต1- ความเป็นอยู่ที่ดีมันครอบคลุมสุขภาพของแต่ละบุคคลในแง่ทั่วไปการออกกำลังกายการออกกำลังกายอาหารที่สมดุลและสุขภาพของพื้นที่.หมวดหมู่นี้รวมถึงแนวโน้มประชากรของประเทศความปลอดภัยทางกายภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่.2- สวัสดิการวัสดุหมายถึงการวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายความสามารถในการออมการได้มาซึ่งทรัพย์สินการซื้อที่อยู่อาศัยยานพาหนะและทรัพย์สินอื่น ๆ.เงื่อนไขทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลถูกเปิดเผยในส่วนนี้ คนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นในขณะที่ความสมดุลของเขาเป็นบวก.สิ่งที่ค้นหาในแง่นี้คือทรัพย์สินทั้งหมด...

ข้อมูลโภชนาการPingüicaคุณสมบัติผลข้างเคียง

Pingüica (Arctostaphylos pungens) เป็นไม้พุ่มที่มีลักษณะตั้งตรงและวัดได้ระหว่างความสูงหนึ่งถึงสามเมตร มันมีถิ่นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้และเหนือและกลางเม็กซิโก มันเป็นของครอบครัว Ericaceae และเปลือกของมันเป็นสีแดงและนุ่ม. เมื่อสุกใบจะมีลักษณะเป็นมันเงาหนังและสีเขียวจากวงรีถึงกว้างและยาวได้ถึง 4 เซนติเมตร ผลไม้เป็น drupe ที่มีความกว้างระหว่าง 5 และ 8 มิลลิเมตร กิ่งก้านเล็กและใบใหม่มีขนเล็กน้อย. ไม้พุ่มเติบโตในดินกรดแห้งและตื้น...

ความรุนแรงที่สำคัญที่สุด 8 ประการในการออกเดท

ประเภทของ ความรุนแรงในผู้หญิง พวกเขารวมถึงการล่วงละเมิดทางร่างกายทางเพศจิตวิทยาดิจิตอลและเศรษฐกิจ ความรุนแรงนี้แสดงออกมาเมื่อมีรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและการใช้อำนาจควบคุมคู่นอนของพวกเขา.ความรุนแรงแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะ พบเพียงหนึ่งหรือสองประเภทในความสัมพันธ์เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความเป็นปรปักษ์ การละเมิดแต่ละประเภทเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและไม่มีใครควรได้รับความรุนแรงใด ๆ.หลายคนมีปัญหาในการแยกแยะรูปแบบจากความสัมพันธ์ที่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ความรุนแรงบางประเภทเป็นเวลานานหรือหลายคนในชีวิต.ความรุนแรงหลัก 8 ประเภทในการเกี้ยวพาราสี1- ความรุนแรงทางอารมณ์มันเกิดขึ้นเมื่อมีคนพูดหรือทำสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกโง่หรือไร้ค่า.ความเจ็บปวดทางอารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาในความสัมพันธ์; มันเป็นมนุษย์ที่จะรู้สึกอารมณ์เชิงลบในการตอบสนองต่อการต่อสู้หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในความสัมพันธ์.อย่างไรก็ตามไม่มีสุขภาพที่จะรู้สึกว่าความรู้สึกความคิดและอารมณ์ถูกคุกคามโดยทั้งคู่.การละเมิดทางอารมณ์เป็นการปฏิเสธสิทธิในการแสดงความรู้สึกอย่างต่อเนื่อง เป็นการละเมิดหรือการเยาะเย้ยของค่านิยมและความเชื่อที่สำคัญที่สุดของบุคคล.ความรุนแรงประเภทนี้รวมถึงอาการต่อไปนี้:- ดูถูกวิจารณ์ตำหนิหรือลดค่า.- ตำหนิคู่รักสำหรับปัญหาทั้งหมดของความสัมพันธ์.- ใช้การรักษาความเงียบ. - ระงับการอนุมัติหรือสนับสนุนเป็นรูปแบบของการลงโทษ.- ไม่อนุญาตให้คู่รักติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน.- ความหึงหวง.- ฉีกหน้าและเยาะเย้ยคู่รัก.-...

11 ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการนอนหลับอย่างดี (ถูกต้อง)

ตำแหน่งการนอน พวกเขาเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขอบคุณการพักผ่อน อย่างไรก็ตามสำหรับคนจำนวนมากนี่เป็นความท้าทายและพวกเขาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างถูกต้องเพราะพวกเขาไม่เชี่ยวชาญเทคนิคการวางตำแหน่งใด ๆ เป็นกรณีของคุณ?ส่วนใหญ่ปัญหามาจากความไม่รู้ง่าย ๆ การใช้ชีวิตโดดเดี่ยวจากตัวเลือกต่าง ๆ ที่เราต้องนอนบนเตียง การนอนคนเดียวเป็นคู่รักนั้นไม่เหมือนกันในช่วงเวลาของการมีประจำเดือนที่จะตั้งครรภ์หรือหากคุณมีทารกแรกเกิดและหากคุณมีอาการใด ๆ เช่น lumbalgia herniated disc, sciatica หรือ scoliosis ในกลุ่มอื่น ๆ. ...

ลักษณะของผู้สูบบุหรี่ที่ใช้งาน, ผลที่ตามมา, ความแตกต่างกับพาสซีฟ

 สูบบุหรี่ที่ใช้งาน เป็นบุคคลที่ใช้ยาสูบโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากผู้สูบบุหรี่แฝงที่ได้รับผลกระทบเชิงลบของยานี้เพราะพวกเขาอยู่ใกล้กับแหล่งที่มาของควันบุหรี่ผู้สูบบุหรี่ที่ใช้งานตัดสินใจที่จะส่งสารนี้.เราทุกคนรู้ว่าผลกระทบที่เป็นอันตรายของยาสูบ ในปีที่ผ่านมาสื่อสาธารณะและแม้แต่ บริษัท ยาสูบได้เริ่มเตือนเราเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายของเราหากเราสูบบุหรี่เป็นประจำ.อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งทุกวันนี้หลายคนยังคงสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ในบทความนี้เราจะเห็นว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรผลที่ตามมาของการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของเราคืออะไรและสูบบุหรี่แฝงแตกต่างจากผู้สูบบุหรี่ที่ใช้งานอยู่.ดัชนี1 ลักษณะ2 ผลที่ตามมา2.1 การติดยาเสพติด2.2 โรคมะเร็ง2.3 โรคไหลเวียน2.4 ปัญหาการสืบพันธุ์2.5 การป้องกันแบบลดลง3 ความแตกต่างกับผู้สูบบุหรี่เรื่อย ๆ3.1 การเปิดรับโดยไม่สมัครใจ3.2 การติดยาเสพติด3.3 ผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย4 อ้างอิงคุณสมบัติผู้สูบบุหรี่ที่ใช้งานคือผู้ที่ใช้ยาสูบอย่างอิสระและโดยตรงซึ่งตรงข้ามกับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เพราะเขาอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่.ผู้สูบบุหรี่ที่ใช้งานสามารถบริโภคยาสูบในรูปแบบต่าง ๆ...