บุคลิกภาพผิดปกติ - หน้า 2

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพโดยอาการพึ่งพาสาเหตุการรักษา

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพโดยการพึ่งพา -เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคลิกภาพแบบพึ่งพา - เป็นลักษณะของความต้องการในระยะยาวที่ต้องได้รับการดูแลและความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งหรือแยกจากบุคคลสำคัญ.รูปแบบนี้มีการสังเกตในหนึ่งหรือมากกว่าของพื้นที่เหล่านี้: ความรู้ความเข้าใจความรักและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เขามีความยืดหยุ่นและไม่เปลี่ยนแปลงโดยผ่านสถานการณ์ส่วนตัวและสังคมที่หลากหลาย. ความปรารถนาที่จะรักษาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของการสนับสนุนสามารถนำคนไปสู่การส่งความไม่แน่ใจความอายหรือความเฉยเมย นอกจากนี้คนที่มีความผิดปกตินี้มีความรู้สึกไม่เพียงพอและมีความอ่อนไหวต่อการวิจารณ์.พวกเขามีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ร้ายและมีความนับถือตนเองต่ำมีแนวโน้มที่จะประเมินความสามารถและทรัพยากรของตนต่ำเกินไปและไม่รู้สึกดีกับตนเอง พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่รับผิดชอบและเป็นกังวลเมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจ.สำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนเหล่านี้พวกเขามักจะถูก จำกัด ให้กับคนที่พวกเขาอาศัยอยู่.ดัชนี1 อาการหลัก2 ระบาดวิทยา3 สาเหตุ4 การวินิจฉัย4.1 เกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ - DSM-IV4.2 ICD 105...

โรคจิตคืออะไร

โรคทางจิต มันเป็นความผิดปกติทางจิตที่โดดเด่นด้วยการขาดการควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ความไม่เพียงพอของการปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางศีลธรรมหรือสังคมและแนวโน้มที่จะทำหน้าที่และพฤติกรรมต่อต้านสังคม.นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการให้คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชญวิทยาซึ่งมีดังต่อไปนี้: "โรคจิตคือบุคคลที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่เบี่ยงเบนทางสังคมโดยไม่สนใจบรรทัดฐานทางสังคม ". จากที่นี่เราสามารถสรุปได้ว่าบุคคลนั้นมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพซึ่งไม่ถือว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตเนื่องจากเขาตระหนักถึงสิ่งที่เขาทำ ในทางจิตวิทยาความผิดปกติทางจิตหมายถึงการรบกวนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพื่อผู้อื่นและด้วยความเคารพต่อสภาพแวดล้อมที่เรื้อรังเห็นได้ชัดตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นและถาวรในวัยผู้ใหญ่. โรคจิตมักกระทำการกระตุ้นและไม่รับผิดชอบซึ่งอาจอยู่นอกกฎหมายหรือไม่ก็เพราะพวกเขาเพิกเฉยต่อบรรทัดฐานทางสังคม ด้วย "ละเว้น" เราไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รู้จักพวกเขา แต่คุณไม่สนใจ เหตุผลที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎมักจะเป็นเพราะมันตอบสนองการขาดดุลการกระตุ้นของพวกเขา.บุคลิกภาพของโรคจิตคนเหล่านี้มีความรู้สึกไวต่ออารมณ์บิดเบือนและมีความเห็นแก่ตัวมาก สิ่งที่แตกต่างจากโรคจิตอื่น ๆ คือลักษณะนิสัยของเขาและความจริงที่ว่าเขาสนุกกับการทำสิ่งที่เขาทำ. คนที่มีความผิดปกติของต่อต้านสังคมมักไม่ค่อยมีความสุขกับการเป็นอยู่ อย่างไรก็ตามโรคจิตไม่เห็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลง พวกเขาเป็นคนหยิ่งยโสตื้นเขินและบิดเบือน...

ความผิดปกติของบุคลิกภาพ Dissocial คืออะไร?

ความผิดปกติทางสังคม ของบุคลิกภาพเป็นลักษณะของเด็กและวัยรุ่นที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม.เด็กและวัยรุ่นเหล่านี้สามารถกลายเป็นผู้กระทำผิดเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในยาเสพติดและยังคงมีพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น. ในความเป็นจริงการศึกษาระยะยาวแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคมแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางสังคมในวัยเด็ก ความน่าจะเป็นนี้จะสูงกว่าถ้าเด็กมีความผิดปกติและความสนใจในการขาดดุล.ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการต่อต้านสังคมและความผิดปกติทางสังคมคืออดีตนั้นรวมถึงการขาดความสำนึกผิด.อาการและอาการแสดงความผิดปกติทางบุคลิกภาพนั้นเกิดจากการไม่ใส่ใจต่อศีลธรรมบรรทัดฐานทางสังคมและสิทธิและความรู้สึกของผู้อื่น. เด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกตินี้จะจัดการและหลอกลวงผู้อื่นผ่านปัญญาและเสน่ห์ผิวเผินหรือผ่านการข่มขู่และความรุนแรง พวกเขาสามารถแสดงความเย่อหยิ่งและคิดในแง่ลบเกี่ยวกับผู้อื่นและไม่มีความสำนึกผิดต่อการกระทำที่เป็นอันตรายของพวกเขา.การขาดความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะสำคัญของโรคนี้: พวกเขาอาจมีปัญหาในการรักษางานที่มั่นคงและเพื่อตอบสนองภาระทางสังคมและการเงิน.พวกเขามักจะหุนหันพลันแล่นและประมาทไม่พิจารณาหรือเพิกเฉยต่อผลของการกระทำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น พวกเขามักจะก้าวร้าวและเป็นศัตรูและสามารถแสวงหาการยั่วยุ.คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดและติดยาเสพติด สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งกับกฎหมายและความผิดทางอาญา.สิ่งที่แนบมาและความสัมพันธ์ทางอารมณ์อ่อนแอและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมักจะหมุนรอบการจัดการการใช้ประโยชน์และการใช้ในทางที่ผิดของผู้อื่น แม้ว่าโดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์พวกเขาอาจมีปัญหาในการรักษา. ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะเครียดเนื่องจากพฤติกรรมและปัญหาที่พบบ่อย.ใครเป็นคนพัฒนามันและอะไรจะเกิดขึ้นตามมา?ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ Dyssocial ส่งผลกระทบต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เป็นที่เชื่อกันว่าทั้งพันธุกรรมและประสบการณ์ที่เจ็บปวดในวัยเด็กเช่นการทารุณกรรมเด็กหรือถูกทอดทิ้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามัน.คนที่มีความผิดปกตินี้มักจะเติบโตขึ้นในสถานการณ์ครอบครัวที่ยากลำบาก ผู้ปกครองหนึ่งคนหรือทั้งสองคนสามารถใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดและความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองเป็นเรื่องปกติ อันเป็นผลมาจากปัญหาเหล่านี้บริการทางสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก.สาเหตุของความผิดปกติทางบุคลิกภาพอิทธิพลทางพันธุกรรมการศึกษาในครอบครัวฝาแฝดและเด็กที่รับอุปการะแนะนำว่ามีอิทธิพลทางพันธุกรรมในความผิดปกติทางสังคม.อย่างไรก็ตามปัจจัยทางพันธุกรรมมีความสำคัญต่อการมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมบางอย่างเท่านั้น อีกทางหนึ่งอิทธิพลของสภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อการมีอิทธิพลทางพันธุกรรมเท่านั้น.ยกตัวอย่างเช่นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการขาดการติดต่อและคุณภาพในระยะแรกไม่ว่าจะมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดหรือผู้อุปถัมภ์.อิทธิพลของระบบประสาทดูเหมือนชัดเจนว่าการบาดเจ็บที่สมองจะไม่อธิบายว่าทำไมคนถึงกลายเป็นนักโรคจิตหรืออาชญากร.ตามทฤษฎีของ subexcitation เด็กและวัยรุ่นมีระดับต่ำของการกระตุ้นเยื่อหุ้มสมองในระดับที่ผิดปกติตามสมมติฐานของความกล้าหาญเด็กและวัยรุ่นมีเกณฑ์ที่สูงกว่าที่จะได้สัมผัสกับความกลัวมากกว่าคนส่วนใหญ่.มิติทางจิตวิทยาและสังคมแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทโดยตรงในการกำเนิดของโรคนี้.หลักฐานของการศึกษาการยอมรับอย่างยิ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันมีความสำคัญ.เด็กที่มีความประพฤติผิดปกติมักมาจากบ้านที่มีระเบียบวินัยของผู้ปกครองที่ไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าการขาดวินัยนี้ทำให้เกิดความผิดปกติทางสังคมโดยตรงหรือไม่...

อาการโรคจิตออร์แกนิกการวินิจฉัยการรักษา

โรคจิตอินทรีย์ พวกเขารวมกับวัตถุที่ใช้งานได้และไม่มีสาเหตุทางกายภาพการจำแนกประเภทของโรคจิตที่เป็นไปได้ พวกเขาเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บมึนเมาหรือการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพต่อสมอง. โรคจิตเป็นโรคทางจิตที่ทำให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานสูญเสียการติดต่อกับความเป็นจริงและประสบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ. เมื่อตอนโรคจิตเกิดขึ้นบุคคลนั้นสูญเสียความสามารถในการอธิบายระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่เป็นและมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาได้ยินเห็นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงวัตถุประสงค์ ในทำนองเดียวกันมีการสลายตัวของบุคลิกภาพคือ.psychoses อินทรีย์คืออะไร??โรคจิตออร์แกนิกเป็นโรคทางจิตที่มีแหล่งกำเนิดทางกายภาพ มันอาจเกิดจากโรคของสมองเช่นเส้นเลือดอุดตันเนื้องอกหรือการติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยทั่วไปมากขึ้นที่ทำให้เกิดความเสียหายทางอ้อมต่อสมอง. การใช้สารในทางที่ผิดเช่นแอลกอฮอล์ยาเสพติดและยาอาจทำให้เกิดโรคจิตออร์แกนิกซึ่งอาจหายไปหากรักษาโรคดั้งเดิม.อาการทางจิตอินทรีย์มีลักษณะที่สับสนในกรณีชั่วคราวมากที่สุดและโดยบุคลิกภาพที่ผ่านการทำลายในกรณีเรื้อรัง ความจริงที่ว่าโรคจิตออร์แกนิกนั้นเกิดขึ้นแบบเรื้อรังหรือรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับผลกระทบดั้งเดิมที่เกิดขึ้น ผลกระทบบางอย่างที่อาจทำให้เกิดโรคจิตอินทรีย์คือ:อาการบาดเจ็บที่สมองความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นชักกระตุกของฮันติงตันแอลกอฮอล์มึนเมาโภชนาการผิดปกติความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและต่อมหลั่งภายในอาการในโรคจิตออร์แกนิกมักจะมีการเสื่อมสภาพของความจำระยะสั้นและการรบกวนของรูปแบบการนอนทำให้คนนอนน้อยลงหรือมากกว่าปกติหรือในเวลาไม่ปกติ. แต่ละคนก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับว่าเขาอยู่ที่ไหนเวลาและเขาเป็นใคร กิจกรรมทั่วไปของบุคคลอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงประสบปัญหาในการมุ่งเน้นและอารมณ์หดหู่และ / หรือวิตกกังวล.หลายคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคจิตมีอารมณ์แปรปรวนอย่างฉับพลันซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอื่น ๆ. อาการหลักของโรคจิตคืออาการหลงผิดและภาพหลอนซึ่งเราจะอธิบายด้านล่าง.ความหลงผิดเพ้อเป็นความเชื่อที่ผิดหรือความประทับใจที่จัดขึ้นอย่างแน่นหนาโดยบุคคลแม้จะมีความขัดแย้งทางวัตถุโดยความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีอาการหวาดระแวงหวาดระแวงอาจคิดว่าเขาถูกข่มเหงหรือมีแผนการของรัฐบาลที่จะทำร้ายเขา. บางคนที่มีภาพลวงตาของความยิ่งใหญ่หรือ megalomaniac อาจคิดว่าเขาเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและทำหน้าที่ดังกล่าว...

บุคลิกภาพประเภท C ลักษณะสาเหตุและโรค

 บุคลิกภาพประเภท C มันประกอบด้วยชุดของทัศนคติและพฤติกรรมที่มักจะมอบให้กับสถานการณ์ที่เครียด มันเป็นลักษณะของผู้ป่วย, การโต้ตอบและความสงบสุขของสไตล์, ทัศนคติที่ไม่แน่วแน่, สอดคล้องและร่วมมืออย่างยิ่ง, และในที่สุด, โดยการควบคุมการแสดงออกของอารมณ์เชิงลบ..สิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมประเภท C คือการปราบปรามทางอารมณ์ อารมณ์มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราโดยการเล่นบทบาทสำคัญในการเอาชีวิตรอดช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นและแสดงความรู้สึกเตือนเตือนเราเมื่อมีสิ่งผิดปกติและเราต้องเปลี่ยนผลักดันให้เราต่อสู้เพื่อสิทธิของเราหรือหนีเมื่อมี อันตราย. พวกเขายังสนับสนุนให้เราไล่ตามความฝันของเราแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีของเราอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีหรือมองหาประสบการณ์ที่ปลอบโยนเรา เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกและสิ่งนี้กลายเป็นนิสัยคือเมื่อผลกระทบด้านลบเกิดขึ้น.ประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคือรูปแบบบุคลิกภาพ C มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง นั่นคือคนที่มีรูปแบบบุคลิกภาพนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็ง.ดัชนี1 ลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบค1.1 อาการซึมเศร้า1.2 ความไร้ประโยชน์และสิ้นหวัง1.3...

บุคลิกภาพประเภท A ลักษณะโรคและการรักษา

 บุคลิกภาพประเภท (PCTA) มันเป็นแนวโน้มของคนที่จะแสดงความทะเยอทะยานการแข่งขันและการมีส่วนร่วมของแรงงานรวมทั้งความอดทนความเร่งด่วนชั่วคราวและทัศนคติที่ไม่เป็นมิตร พฤติกรรมเหล่านี้จะสังเกตได้เฉพาะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือท้าทาย.บุคลิกภาพประเภทนี้คือโดย Friedman และ Rosenman (1959) ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจสองคนที่ศึกษาการเกิดขึ้นของลักษณะทางจิตวิทยาในโรคหลอดเลือดหัวใจ รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบพฤติกรรมประเภท B ซึ่งเป็นคนที่ผ่อนคลายเปิดรับอารมณ์ทั้งบวกและลบและมีการปรับตัวสูง.ด้านที่ล้อมรอบบุคลิกภาพประเภท A หรือรูปแบบพฤติกรรม (PCTA) ได้นำไปสู่การวิจัยมากที่ทำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สามารถสร้างโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือความดันโลหิตสูง.มันเป็นวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมทางสรีรวิทยาองค์ความรู้และอารมณ์ นั่นคือมันเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมมิติมากมายซึ่งรูปแบบของการแสดงออกทัศนคติและอารมณ์แง่มุมที่สร้างแรงจูงใจพฤติกรรมที่เปิดเผยและแง่มุมทางปัญญากลายเป็นสิ่งสำคัญ.มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิง ในขณะที่ผู้ชายมีองค์ประกอบของความโกรธและความเกลียดชังที่สูงขึ้นผู้หญิงมีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามากขึ้น.ดัชนี1 ลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพประเภทก1.1 ความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จ1.2...

บุคลิกภาพครอบงำ 10 ลักษณะของคนที่ครอบงำ

บุคลิกภาพครอบงำ เป็นวิธีของการเป็นที่โดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและการแสวงหาความสมบูรณ์แบบคงที่. วิธีนี้เป็นเรื่องปกติแม้ว่าในกรณีส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นเงื่อนไขทางพยาธิวิทยา ความจริงที่กำหนดบุคลิกภาพครอบงำนั้นเป็นเรื่องปกติหรือพยาธิสภาพอยู่ในระดับความรุนแรงขององศาครอบงำซึ่งบุคคลนำเสนอเช่นเดียวกับผลที่ตามมาในการทำงานและความเป็นอยู่ของพวกเขา. โดยทั่วไปแล้วคนที่มีความลุ่มหลงมีลักษณะเฉพาะที่เรียกร้องทั้งตนเองและผู้อื่น พวกเขาให้ความสนใจกับรายละเอียดเป็นอย่างมากและพวกเขาต้องการทุกอย่างเพื่อนำเสนอสถานะที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี.ปัจจัยนี้ทำให้คนที่มีบุคลิกครอบงำมากขึ้นเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปัจจัยภายนอกที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายนั้นมีมากมายกว่าปกติเนื่องจากความหลงใหลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้น.คุณอาจสนใจที่จะรู้ว่าโรคย้ำคิดย้ำทำคืออะไร? หนึ่งในอาการที่พบบ่อยที่สุดของบุคลิกภาพครอบงำทางพยาธิวิทยา.บุคลิกภาพครอบงำ: 10 คุณสมบัติหลัก1- ลัทธิพอใจ แต่สิ่งดีเลิศและทั่วถึงอาจเป็นไปได้ว่าลักษณะที่กำหนดบุคลิกภาพที่ครอบงำได้ดีที่สุดคือความสมบูรณ์แบบและทั่วถึง ในความเป็นจริงทั้งสองด้านเป็นกุญแจสำคัญในบุคลิกภาพประเภทนี้.วิธีการครอบงำนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นหลัก ผู้ที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้จะเน้นความสนใจของพวกเขาในทุกรายละเอียดทั้งสภาพแวดล้อมและตนเอง.ความจริงข้อนี้เป็นแรงจูงใจส่วนใหญ่โดยโครงสร้างของความคิดที่กำหนดบุคลิกภาพที่ครอบงำ สิ่งนี้มีโครงสร้างสูงและไม่ยืดหยุ่นดังนั้นจึงไม่มีองค์ประกอบใดที่สามารถแยกหมวดหมู่จิตของแต่ละคนได้.ในความเป็นจริงความสมบูรณ์แบบและความพิถีพิถันของบุคลิกภาพครอบงำถูกตีความว่าเป็นการขาดดุลของการปรับตัวของบุคคล สิ่งนี้ไม่สามารถปรับให้เข้ากับองค์ประกอบเหล่านั้นที่ขัดกับระเบียบทางจิตของพวกเขาดังนั้นทุกรายละเอียด แต่ไม่สำคัญก็มีความสำคัญสูง.ในทำนองเดียวกันความสมบูรณ์แบบและความพิถีพิถันมักจะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและความพยายามโดยคนที่ครอบงำ.บุคคลที่มีคุณสมบัติประเภทนี้สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจัดงานวันและสร้างตารางและ /...

รายละเอียดทางจิตวิทยาของลักษณะทางจิตวิทยา 20 ลักษณะ

 รายละเอียดทางจิตวิทยาของโรคจิต มันเป็นลักษณะการขาดดุลในการควบคุมของแรงกระตุ้นขาดความรู้สึกผิดหรือความอับอายและปัญหาของการปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคมและศีลธรรม. โรคจิตเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่มักเข้าใจผิด มันมักจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเนื่อง แม้ว่าคนเหล่านี้บางคนจะกลายเป็นฆาตกรที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากพวกเขาไม่มีความผิดในอาชญากรรมที่พวกเขากระทำ แต่ส่วนใหญ่จะรวมเข้ากับสังคม. การเรียนรู้ที่จะระบุลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเราสามารถโต้ตอบกับคนที่มีความผิดปกตินี้โดยที่ไม่รู้ตัว คนโรคจิตมักจัดการกับคนอื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่มีการตรวจสอบและความสัมพันธ์กับพวกเขามักเป็นพิษและเป็นอันตราย.Robert Hare แพทย์ด้านจิตวิทยาและนักวิจัยในสาขาจิตวิทยาอาชญากรพัฒนารายการคุณลักษณะที่เรียกว่า รายการตรวจสอบโรคจิตกระต่าย โดยมีจุดประสงค์ในการระบุผู้ที่มีความผิดปกตินี้ ในบทความนี้เราจะอธิบายคุณสมบัติลักษณะของโรคจิตเพื่อเรียนรู้ที่จะระบุพวกเขา.รายการตรวจสอบโรคจิตกระต่ายRobert Hare ดำเนินการสืบสวนคดีอาชญากรรมมานานกว่าสี่ทศวรรษโดยอุทิศการศึกษาส่วนใหญ่ของเขาต่อโรคจิต โดยหลักการแล้วเขาพัฒนารายการเป็นเครื่องมือในการกำหนดระยะเวลาที่อาชญากรควรจะอยู่ในคุก ระดับและปริมาณของลักษณะทางจิตที่แต่ละคนจะมีบทบาทชี้ขาดในการกำหนดจำนวนปีที่เขาจะอยู่ในคุก.20 รายละเอียดคุณสมบัติของโรคจิตตามกระต่าย1- ความมีเสน่ห์และความตื้นเขินการพูดเหลวไหลหมายถึงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางวาจาเป็นนักพูดที่สนุกสนาน คนเหล่านี้มีคำตอบสำหรับทุกสิ่งมักมีไหวพริบและฉลาดและสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่ดึงดูดผู้ฟัง....

Misanthropy ความหมายสาเหตุและลักษณะของ Misanthropes

 การเกลียดมนุษย์ มันเป็นมุมมองที่โดดเด่นด้วยความเกลียดชังดูถูกหรือไม่ไว้วางใจในเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด คำว่า "misanthrope" ใช้เพื่ออ้างถึงบุคคลที่มีความคิดเห็นนี้ ทั้งสองมีต้นกำเนิดในคำภาษากรีก ments (เกลียด) และ anthropos (มนุษย์มนุษย์).ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมที่อาจไม่ต้องการติดต่อกับคนอื่นคนเกลียดคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้น โดยปกติแล้วความรู้สึกที่พวกเขามีต่อส่วนที่เหลือนั้นเป็นลบและมีพลังมากกว่าและสามารถนำไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย.สาเหตุที่ทำให้บุคคลพัฒนาความเกลียดชังนี้ต่อมนุษยชาติที่เหลืออาจมีความหลากหลายมากและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามมันเป็นทัศนคติที่ขยายออกไปและมันปรากฏตัวครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดประวัติศาสตร์.ในบทความนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ประกอบกันผิดเป็นอย่างไรและมันแตกต่างจากวิธีคิดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันอย่างไร นอกจากนี้เราจะศึกษาว่าต้นกำเนิดที่เป็นไปได้ของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรและพฤติกรรมที่วิธีการมองโลกนี้ถูกแปลโดยทั่วไป.ดัชนี1 ความหมาย1.1 Misanthropy vs. ความวิตกกังวลทางสังคม1.2 ทัศนคติแทนการกระทำ1.3 ไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางจิต1.4...