ทฤษฎีแรงจูงใจตามโรงเรียนจิตวิทยาต่าง ๆทฤษฎีแรงจูงใจ พวกเขามีมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจิตวิทยาและเป็นเป้าหมายของการศึกษาของผู้เขียนและกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์นี้.

แรงจูงใจของคำนั้นมาจาก "มือถือ" ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนให้บุคคลทำหน้าที่ นั่นคือการกระตุ้นการเปิดใช้งาน, ชี้นำและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาพฤติกรรมของเรา.

แรงจูงใจในตัวมันเองเป็นสิ่งก่อสร้างเชิงสมมุติฐาน นั่นคือมันเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในตัวมันเอง เป็นการอนุมานที่เราสร้างขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมและ / หรือเหตุการณ์เฉพาะที่นำหน้าหรือสอดคล้องกับพฤติกรรมบางอย่าง.

จากมุมมองของจิตวิทยามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะตอบสิ่งที่เป็นแรงจูงใจและกลไกการทำงานของมันเพราะด้วยวิธีนี้เราจะรู้ว่าทำไมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและสามารถระบุกระบวนการพื้นฐานที่เริ่มต้น พฤติกรรมและเก็บไว้.

ตลอดโพสต์เราจะรู้ถึงแรงจูงใจประเภทต่าง ๆ และแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าแรงจูงใจเบื้องต้นตอบสนองต่อพื้นฐานทางชีวภาพและสิ่งนี้ยังทำงานเป็นพื้นฐานของแรงจูงใจรองที่ตอบสนองต่อกลไกทางจิตวิทยา. 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในการศึกษาแรงจูงใจเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของสัญชาตญาณที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับทฤษฎีของดาร์วิน.

William McDougall กล่าวว่าโดยสัญชาตญาณมนุษย์จะไม่มากไปกว่ามวลเฉื่อย นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าสัญชาตญาณประกอบด้วยสามองค์ประกอบ: ความรู้ความเข้าใจอารมณ์และการเชื่อมต่อ.

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางจิตวิทยา

ต่อไปเราจะเห็นทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแรงจูงใจทางจิตวิทยาแต่ละคนมีกรอบในกระบวนทัศน์ของมัน.

พฤติกรรมนิยม

วิธีการทางจิตวิทยานี้เกิดในมือของวัตสันในด้านจิตวิทยาเชิงวิชาการ เป้าหมายของจิตวิทยาพฤติกรรมคือการอธิบายพฤติกรรมผ่านแง่มุมของพฤติกรรมที่วัดได้และวัดปริมาณได้.

ภายในพฤติกรรมนิยมมีสาขาต่าง ๆ เช่นพฤติกรรมนิยม (ระเบียบวิธี) และหัวรุนแรง.

ในสิ่งที่อ้างถึงการศึกษาแรงจูงใจ neobehaviorism เอาแนวคิดของโมเมนตัมและคลาร์กลิตรฮัลล์ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบที่เป็นระบบซึ่งเขาพูดถึงเงื่อนไขต่าง ๆ :

 • ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้น: แนวโน้มสำหรับปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าสิ่งเร้า.
 • ความแข็งแกร่งของนิสัย: ความรุนแรงของนิสัยที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อการเรียนรู้ดำเนินไป.
 • แรงกระตุ้น: สถานะความต้องการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่พึงปรารถนาจะไม่ทำในลักษณะเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกกีดกัน.

จากแนวคิดเหล่านี้และวิธีที่พวกเขาสามารถโต้ตอบในแบบคณิตศาสตร์ผลของการวิจัยที่จัดทำโดยฮัลล์แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มองค์ประกอบที่สร้างแรงบันดาลใจ.

พฤติกรรมรุนแรงโดยสกินเนอร์พูดเกี่ยวกับการปรับอากาศ กระบวนทัศน์นี้ระบุว่าสถานการณ์ที่การตอบสนองจะตามมาด้วยผลการตอบสนองนี้เกี่ยวข้องกับผลที่ตามมา.

ณ จุดนี้เราต้องพูดถึงแรงจูงใจภายนอกที่เกิดขึ้นเมื่อเราคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์เมื่อดำเนินการ ในกรณีนี้เราสามารถพูดถึงคนที่ทำงานกับสิ่งจูงใจนั่นคือคุณจะได้รับมากขึ้นถ้าคุณได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่น.

จิตวิทยาพุทธิปัญญา

มันเกิดมาเป็นความต่อเนื่องของพฤติกรรมนิยมใหม่หรือที่เรียกว่าพฤติกรรมนิยมวิธีการ วิธีการทางจิตวิทยานี้ใช้เป็นวัตถุของการศึกษามโนธรรมหรือจิตใจมนุษย์.

เกี่ยวกับวิธีการสร้างแรงจูงใจจุดประสงค์หลักของการศึกษาคือพฤติกรรมโดยมุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมาย การศึกษาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจเกิดขึ้นจาก 80 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 90s.

หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและอารมณ์คือ "การประเมิน" ที่มักจะแปลโดยการจัดอันดับ.

การพูดอย่างกว้าง ๆ เนื่องจากผู้เขียนแต่ละคนใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกันนี่หมายถึงกระบวนการประเมินผลอย่างต่อเนื่องซึ่งมนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม มันมีเรตติ้งที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้:

 • การประเมินแรงจูงใจ: การประเมินผลของวัตถุตามความเกี่ยวข้องและความสอดคล้องในการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล.
 • การประเมินอารมณ์: โดยการประเมินโดยอัตโนมัติหากกิจกรรมมีประโยชน์เป็นอันตรายหรือเป็นกลาง.
 • การประเมินความรู้ความเข้าใจ: เมื่อเราประเมินอย่างมีสติตามทักษะทรัพยากรเผชิญปัญหากฎสังคม ฯลฯ.

โดยทั่วไปการมีส่วนร่วมจากจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจและกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจมีความหลากหลายและหลากหลาย ในความเป็นจริงส่วนใหญ่นี้ทำให้เกิดความยากลำบากอย่างมากในการที่จะสามารถจัดการกับและศึกษาหัวข้อของแรงจูงใจและการประยุกต์ใช้.

ในหมู่นักวิทยาศาสตร์แรงจูงใจคือจุดสนใจของการศึกษาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมาก แม้จะมีข้อเท็จจริงนี้มีหลายจุดที่พวกเขาทำข้อตกลง:

 • แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจมีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตใจสูง บางคนเป็นความคาดหวังสาเหตุที่มาเป้าหมาย ... ทั้งหมดล้วนหมายถึงสิ่งที่คาดหวัง.
 • ความสนใจในการกำกับการศึกษาของแรงจูงใจที่ใส่ใจซึ่งมีการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมโดยสมัครใจและเจตนาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้.

ด้วยวิธีนี้มันเป็นที่เข้าใจกันว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าและมีสติ.

Garrido (2000) เสนอการมีอยู่ของสามมิติที่ช่วยให้เราสามารถแยกความแตกต่างอย่างไรตลอดประวัติศาสตร์ของจิตวิทยาแรงจูงใจได้รับการเข้าใจ พวกเขาคือ:

 "โอกาสฟรีกับระดับ".

"ความคาดหวังของเป้าหมายกับกลไก".

 "มนุษย์เป็นระบบควบคุมตนเองและมนุษย์กลไก".

จากจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ adopts ท่าทางของแรงจูงใจที่เป็นลักษณะของเจตจำนงเสรีความคาดหวังของเป้าหมายและการควบคุมตนเองของมนุษย์.

ประการแรกคือการพิจารณาว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายในหรือจากปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกับพฤติกรรมรุนแรง จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจกำหนดว่ามันเป็นผลมาจากความตั้งใจของการตัดสินใจส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีนี้มนุษย์เป็นตัวแทนและรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง.

ประการที่สองอีกครั้งในการต่อต้านพฤติกรรมนิยมมนุษย์ไม่ตอบสนองในทางกลกับสิ่งเร้า แต่ที่มีความสามารถในการคาดการณ์เป้าหมายและดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพวกเขา.

ในสถานที่ที่สามและที่สุดท้ายจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจพิจารณาว่ามนุษย์เป็นระบบที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองตามกลไกของข้อเสนอแนะและการดำเนินการ.

ครั้งแรกของพวกเขา retroaction ช่วยให้การเปรียบเทียบสถานะไม่สมดุลกับสถานะที่ต้องการเพื่อเปิดใช้งานหรือยับยั้งระบบที่ควบคุมพฤติกรรม.

กลไกของ proaction ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความคาดหวังทางปัญญาของสถานะที่ต้องการกับสถานะปัจจุบันและดังนั้นพฤติกรรมบางอย่างจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ.  

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 มีทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจเริ่มปรากฏขึ้น ความอุดมสมบูรณ์นี้มีส่วนช่วยในการศึกษาที่มากขึ้นและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจ แต่ยังส่งเสริมความคิดที่ขาดหายไปของจิตวิทยาจิตวิทยาของแรงจูงใจ.

ด้วยวิธีนี้รีฟ (1994) สนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจภายในซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับแรงจูงใจภายนอกที่สกินเนอร์พูด แรงจูงใจภายในนั้นหมายถึงการที่เราดำเนินการบางอย่างเพื่อความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวที่เรารู้สึกเมื่อดำเนินการเช่นเมื่อเราฝึกงานอดิเรก.

นักทฤษฎีของการวางแนวของแรงจูงใจนี้อธิบายว่าบุคคลพัฒนาพฤติกรรมบางอย่างเมื่อสิ่งเร้าการเสริมแรงมีน้อยที่สุดหรือค่อนข้างไม่มีอยู่จริง ด้วยวิธีนี้พวกเขาเสนอการดำรงอยู่ของชุดของความต้องการทางด้านจิตใจที่รับผิดชอบในการเริ่มต้นและการบำรุงรักษาพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า "แรงจูงใจภายใน".

วิธีจิตวิเคราะห์และมนุษยนิยม

จากวิธีการเหล่านี้เราพูดถึงการตระหนักรู้ในตนเองซึ่งเป็นกระบวนการของการพัฒนาซึ่งทิ้งไว้เบื้องหลังการป้องกันความโหดร้ายและความอายของการพึ่งพาในวัยเด็กและวิธีการควบคุมตนเองด้วยตนเอง และคุณค่าในการสร้างและสำรวจ.

กระบวนการเพาะปลูกและการเติบโตส่วนบุคคลนี้ช่วยให้มนุษย์เข้าใกล้การเจริญเติบโตอย่างมีอิสระบนพื้นฐานของความเป็นอิสระและการเปิดกว้างหรือที่เรียกว่าประสบการณ์.

ภายในจิตวิทยาด้านมนุษยศาสตร์ Abraham Maslow เสนอการดำรงอยู่ของกลุ่มความต้องการที่สัมพันธ์กันและควบคุมและจัดระเบียบความต้องการอื่น ๆ ทั้งหมด พวกมันถูกจัดอยู่ในลำดับชั้นที่นำเสนอห้ากลุ่มที่จำแนกจากการขาดการเติบโตส่วนบุคคลและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Maslow pyramid (1943).

มีข้อความหลายชุดที่ช่วยให้เราเข้าใจทฤษฎีของ Maslow:

 1. ความต้องการจะถูกจัดเรียงด้วยตัวเองภายในลำดับชั้นตามอำนาจหรือแรงที่พวกเขาจะดำเนินการ.
 2. ความต้องการที่ต่ำกว่าจะอยู่ในลำดับชั้นยิ่งเร็วก็จะปรากฏขึ้นในการพัฒนาของมนุษย์.
 3. ด้วยวิธีนี้ความต้องการที่ปรากฏในลำดับชั้นนั้นเป็นที่พอใจตามลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุด.

ความต้องการทั้งหมดที่สะท้อนออกมานั้นเป็นเรื่องทางจิตวิทยายกเว้นระดับแรกของลำดับชั้นต่ำสุดของทั้งหมดและพูดถึงความต้องการทางสรีรวิทยา.

ภายในความต้องการทางด้านจิตใจเราพบสองกลุ่ม: กลุ่มของการขาดและกลุ่มของการเติบโต ความต้องการที่เพียงพอคือความไม่สงบทางจิตใจและความต้องการความมั่นคงความเป็นเจ้าของและความภาคภูมิใจ พวกเขามีความจำเป็นสำหรับเราเป็นอาหารเสริมวิตามิน เราต้องการพวกเขาสำหรับการพัฒนาของเรา.

เกี่ยวกับความต้องการของการเจริญเติบโตพวกเขาเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในตนเองพวกเขาปรากฏตัวขึ้นบนพื้นผิวและคืนคนที่อยู่ไม่สุขและไม่พอใจ.

ปิรามิดของ Maslow

ต่อไปเราจะเห็นทั้งหมดห้าชั้นที่ประกอบกันเป็นลำดับชั้นของปิรามิด Maslow คำสั่งที่เราจะทำตามนั้นมาจากผู้ที่ด้อยกว่าถึงผู้บังคับบัญชา.

ความต้องการทางสรีรวิทยา

พวกมันเป็นสารอินทรีย์และจำเป็นต่อการอยู่รอด พวกเขาเป็นพื้นฐานที่สุดเพราะจนกว่าพวกเขาจะไม่สามารถพบมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงชั้นที่สูงขึ้น ตัวอย่างของความต้องการเหล่านี้คืออาหารการนอนหลับการหายใจเพศที่พักพิง ...

ความต้องการด้านความปลอดภัย

พวกเขาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่วนบุคคลคำสั่งความมั่นคงที่สามารถทำได้ผ่านรายได้และทรัพยากรสุขภาพ ฯลฯ.

ความต้องการการติดต่อ

สิ่งเหล่านี้สมเหตุสมผลเมื่อคนที่ต่ำกว่าพึงพอใจ ภายในหมวดหมู่นี้เราพบความรักความรักเป็นของกลุ่มสังคม พวกเขามุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับความรู้สึกที่เกิดจากความเหงา.

ความต้องการเหล่านี้มีอยู่จริงและหยั่งรากลึกในสังคมเมื่อผู้คนตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นของสโมสร ... ในระยะสั้นพวกเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตในสังคม.

ความต้องการการยอมรับ

เมื่อบุคคลพบและได้รับส่วนที่เหลือของชั้นก่อนหน้าความต้องการประเภทนี้จะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความนับถือตนเองการรับรู้การบรรลุความสำเร็จความเคารพต่อผู้อื่นเป็นต้น.

เมื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้บุคคลนั้นมองว่าตนเองมีคุณค่าและมั่นใจในตนเอง ในกรณีตรงกันข้ามผู้คนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความด้อยกว่าและไม่ให้คุณค่ากับตัวเองอย่างแท้จริง.

ภายในหมวดหมู่นี้ Maslow ได้อธิบายถึงความต้องการรู้จำสองประเภท ในตอนแรกความต้องการต่ำกว่าที่พูดถึงการเคารพผู้อื่นความต้องการของสถานะการรับรู้ชื่อเสียงศักดิ์ศรีเกียรติ ฯลฯ คนที่สูงกว่ากำหนดความเคารพต่อตนเองเมื่อผู้คนพัฒนาความรู้สึกเช่นความมั่นใจในตนเองความสามารถความเป็นอิสระและอิสรภาพ.

ความต้องการในการรับรู้ตนเอง

ขั้นตอนสุดท้ายของปิรามิด ความต้องการเหล่านี้ตามที่ฉันได้กล่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวข้องกับการเติบโตส่วนบุคคล พวกเขาเป็นความต้องการภายในที่มุ่งไปสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณและคุณธรรมการค้นหาภารกิจในชีวิตความช่วยเหลือที่ได้รับในวิธีที่ไม่สนใจที่มอบให้แก่ผู้อื่นเป็นต้น.

การอ้างอิง

 1. Reeve, J. (2003) แรงจูงใจและอารมณ์ (3 ed.) (V. Campos, ตราด.) เม็กซิโก: McGraw-Hill.
 2. Barberá, E. (1999) กรอบแนวคิดและการวิจัยเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแรงจูงใจและอารมณ์.
 3. Garrido, I. (2000) แรงจูงใจ: กลไกของการออกคำสั่ง นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแรงจูงใจและอารมณ์.