วิชชาการสื่อสาร 8 เหตุผลของความสำคัญวิชชาของการสื่อสาร อยู่ในความจริงที่ว่ามันเป็นวิธีการที่ความคิดและข้อมูลถูกถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งแม้ว่าคู่สนทนาจะไม่อยู่ในพื้นที่หรือช่วงเวลาเดียวกัน.

การสื่อสารเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดที่ดำเนินการโดยมนุษย์ ขอบคุณหนึ่งนี้สามารถอธิบายเนื้อหาของจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้เข้าใจ.

ต้องขอบคุณความรู้สึกเข้าใจที่ผู้คนเข้ามาเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารเป็นพื้นฐานขององค์กรการดำเนินงานใด ๆ : จากคู่และครอบครัวไปยัง บริษัท หรือสังคม.

ในขณะที่กระบวนการสื่อสารทั้งหมดมีความสำคัญจำเป็นต้องเน้นบทบาทของการแลกเปลี่ยนข้อมูล.

ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียง แต่ส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับ แต่ยังถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายหลัง ด้วยวิธีนี้กระบวนการเรียนรู้ได้รับการสนับสนุน.

8 เหตุผลสำหรับความสำคัญของการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ กระบวนการนี้ถูกแช่อยู่ในสังคมจนเกือบเป็นภาพสะท้อน.

นั่นคือหลายครั้งที่ผู้คนสื่อสารกันโดยไม่หยุดคิดว่าพวกเขากำลังทำหน้าที่สื่อสาร.

ต่อไปนี้จะอธิบายถึงเหตุผลที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำคัญของการสื่อสาร:

1- การไหลของข้อมูล

การสื่อสารคือการไหลของข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากด้วยวิธีนี้จึงรับประกันได้ว่าความรู้ไม่ได้ตายกับคน แต่มันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น.

ตัวอย่างเช่นการศึกษาของอริสโตเติล (นักปรัชญากรีก, 384-322 BC) ได้รับการสื่อสารไปยังคนรุ่นปัจจุบันผ่านการเขียนและการแปล.

ในบางกรณีการไหลของข้อมูลเป็นทิศทางเดียว ซึ่งหมายความว่าผู้ส่งส่งความคิดไปยังตัวรับอย่างน้อยหนึ่งตัว อย่างไรก็ตามผู้รับไม่สามารถตอบสนองต่อผู้ส่งได้.

นี่คือประเภทของการสื่อสารที่มักจะเกิดขึ้นกับสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุ) ควรสังเกตว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อเหล่านี้กำลังทำงานเพื่อโต้ตอบมากขึ้น.

2- การเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นหนึ่งในผลของการสื่อสาร สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการไหลของข้อมูล องค์ประกอบนี้มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากสังคมสามารถก้าวหน้าได้.

เมื่อมนุษย์สื่อสารได้รับความรู้ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือเฉื่อย.

ตัวอย่างเช่นในห้องเรียนกระบวนการสื่อสารจะถูกกำหนดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นและเรียนรู้โดยเจตนา.

กรณีของการเรียนรู้แบบพาสซีฟเกิดขึ้นเมื่อมีการอ่านนวนิยายและผู้เขียนให้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้วยวิธีนี้ความรู้ที่ได้รับมาโดยที่ไม่รู้ตัว.

3- การพัฒนาความสัมพันธ์ของมนุษย์

การสื่อสารช่วยให้สามารถสร้างสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนซึ่งสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ของมนุษย์.

การแลกเปลี่ยนความคิดความรู้และความคิดเห็นที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสื่อสารช่วยให้ผู้คนเข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้น จากนี้จึงเป็นไปตามการสื่อสารที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาสังคม.

นอกจากนี้เมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วการสื่อสารก็ช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้.

4- นิทรรศการและคำอธิบายของความคิด

ในหลาย ๆ กรณีผู้คนถูกขอให้อธิบายเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความคิดเห็นที่แน่นอน ในช่วงเวลาเหล่านี้ขอขอบคุณการสื่อสารที่เนื้อหาของความคิดสามารถสัมผัส.

จากนั้นผ่านการสื่อสารบุคคลสามารถทำให้ความคิดของพวกเขาเป็นที่รู้จักและอธิบายพวกเขาหากจำเป็น.

5- การวางแผนและการจัดกิจกรรมกลุ่ม

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในประเด็นที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและการจัดกิจกรรมกลุ่ม.

ด้วยกระบวนการสื่อสารผู้คนสามารถบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้พวกเขาพัฒนางานบางอย่างได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น.

ตัวอย่างเช่นใน บริษัท การสื่อสารระหว่างแผนกมีความสำคัญเพื่อให้ความพยายามของแต่ละคนสามารถประสานงานได้ ด้วยวิธีนี้ขีดความสามารถและผลิตภาพขององค์กรนั้นสูงสุด.

6- การตัดสินใจ

การตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร.

เมื่อมนุษย์ใส่ความคิดร่วมกันพวกเขาสามารถรู้แง่มุมที่แตกต่างในด้านเดียวกัน ข้อมูลนี้ทำให้ง่ายต่อการเลือกระหว่างตัวเลือกต่าง ๆ ที่สามารถนำเสนอเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเดียวกัน.

7- ฐานของความเป็นผู้นำ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสร้างผู้นำ บุคคลที่สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นและทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าสามารถเป็นผู้นำได้.

ที่เพิ่มเข้ามานี้การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ติดตามของพวกเขา จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่พวกเขาเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแนะนำผู้นำในกรณีที่จำเป็นหรือในทางกลับกัน.

ด้วยวิธีนี้ผู้นำจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ติดตามของเขาขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและสนับสนุนการเข้าถึงเป้าหมายทั่วไป.

8- องค์ประกอบที่สร้างแรงจูงใจ

นอกเหนือจากการอนุญาตให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสื่อสารสามารถเป็นแหล่งของแรงจูงใจ.

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้คือการพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงซึ่งกระตุ้นให้ผู้คนเติมเต็มความฝันของพวกเขา.

อย่างไรก็ตามในแต่ละวันของเราเราสามารถพบสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ความสำคัญของการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สร้างแรงบันดาลใจถูกเปิดเผย.

ตัวอย่างเช่นเมื่อเพื่อนได้รับคำแนะนำเมื่อมีคนแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาหรือเมื่อมีคนบอกให้ทำงานต่อไปแม้จะมีปัญหา.

การอ้างอิง

  1. การสื่อสาร: ความหมายวัตถุประสงค์ความสำคัญและหลักการ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก yourarticlelibrary.com
  2. ความสำคัญของการสื่อสาร สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก uic.blackboard.com
  3. ความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก Managementstudyguide.com
  4. ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก michaelpage.co.uk
  5. การสื่อสารคืออะไร? สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก study.com
  6. ทำไมการสื่อสารถึงสำคัญ? สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก careesearch.com.au
  7. เหตุใดการสื่อสารจึงสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 จาก hopepeak.com